Jednostavni naučni pokusi za djecu

Potaknuti interesovanje djece za nauku još u ranoj dobi je veoma važno. U tom periodu bavljenje naukom treba biti zabavno i pobuditi znatiželju djeteta da istražuje i shvata kada, zašto i kako se odvijaju pojave u prirodi.

Znatiželju i interesovanje djece za naukom možete razviti tako što ćete s njima izvoditi jednostavne pokuse s materijalima koju su uglavnom dostupni u kućanstvu. Djeca će biti impresionirana, uzbuđena i ponosna čarolijom koja im ide od ruke.

Djeca možda neće upotpunosti shvatiti naučne principe na kojima se zasnivaju pojave koje opažaju, ali će sigurno razvijati svoje naučne sposobnosti. Također, sjetit će se svojih pokusa iz kuhinje kada budu učili iz hemije, fizike ili biologije o principima na kojim se zasnivaju opažene pojave.

Za vas je After School STEM Sarajevo pripremio seriju zanimljivih pokusa sa uputama za izvođenje i objašnjenjem naučnih principa na kojima se pojave iz pokusa zasnivaju. Za izvođenje pokusa uglavnom su potrebni samo materijali koje već imate u vašem domaćinstvu.

Pokus sa svijećom

ZADATAK: Istražiti šta se dešava kada zapaljenu svijeću koja je okružena vodom poklopimo čašom.

Svijeće su stoljećima omogućavale ljudima da vide u mraku. Do izuma struje, svakodnevno su gorjele u domovima. Prije nego što počneš sa izvođenjem pokusa, razmisli za sta ljudi u današnje vrijeme koriste svijeće?

Potrebni materijal za izvođenje pokusa:
– svijeća
– upaljač ili šibica
– čaša
– tanjir
– voda koju će obojiti s bojom za hranu. (Vodu bojimo da bi bolje zapazili efekat, pa to i nije neophodno.)

Koraci u izvođenju pokusa:
1. Zapali svijeću i postavi je na tanjir.
2. U tanjir naspi vodu.
3. Čašom poklopi svijeću.
4. Opišite šta ste posmatrali.

Kako svijeća gori?
Da bi svijeća otpočela da gori, moramo zapaliti filter, tj. svijeći moramo dati ”pokretačku” energiju.
Nakon toga nastaje hemijska reakcija koju zovemo gorenje. Vosak iz svijeće reagira s kisikom i proizvodi energiju – svjetlost i toplotu.
Kao produkt te reakcije nastaju ugljični dioksid, vodena para i dim.

Zašto se svijeća ugasila?
Za održavanje vatre neophodan je kisik. Kada svijeća gori, kisik iz okoline se pretvara u ugljični dioksid. Kada poklopimo svijeću čašom, obustavimo dotok kisika i kada sav kisik iz čaše bude potrošen svijeća se gasi.

Ali zašto se voda uvukla u čašu?  

Upaljena svijeća proizvodi toplinu i zrak u čaši se zagrijava. Vrući zrak se širi. Kada se svijeća ugasi, zrak se počne hladiti i skuplja se. To dovodi do smanjenja pritiska u čaši. Ulaskom vode u čašu vanjski pritisak i pritisak u čaši se izjednačavaju. Voda se uvlači u čašu sve dok se pritisci ne izjednače.