Jednostavni naučni pokusi za djecu

Potaknuti interesovanje djece za nauku još u ranoj dobi je veoma važno. U tom periodu bavljenje naukom treba biti zabavno i pobuditi znatiželju djeteta da istražuje i shvata kada, zašto i kako se odvijaju pojave u prirodi. Znatiželju i interesovanje djece za naukom možete razviti tako što ćete s njima izvoditi jednostavne pokuse s materijalima koju su […]