Javni pozivi u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja

Općina Novo Sarajevo raspisuje  javne pozive u sklopu Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja.

Pozivi obuhvataju sljedeće podsticajne mjere: 

  • Sufinansiranje samozapošljavanja,
  • Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba,
  • Podrška za uvođenje certifikata,
  • Refundacija dijela troškova kupovine sredstava za rad za obrte i MMSP,
  • Refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP,
  • Poticaj ženskom preduzetništvu.

Pozivaju se svi zainteresovani da se upoznaju sa pojedinačnim javnim pozivima, koji se nalaze na linku: https://novosarajevo.ba/pravobranilastvo.php?sid=187, te da se prijave, ukoliko ispunjavaju propisane uslove i kriterije.

Detaljnije informacije o pozivima moguće je dobiti i putem e-maila: lokalni.razvoj@novosarajevo.ba ili telefona 033/ 492-164.

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE SAMOZAPOŠLJAVANJA

1.Aplikacija za učešće u Mjeri Sufinansiranja samozapošljavanja

2. Izjava o korištenju sredstava mjera Sufinansiranje samozapošljavanja 2024

3. Izjava o korištenju sredstava mjera Sufinansiranje samozapošljavanja 2024_ već registrovana djelatnost


JAVNI POZIV OBUKA DOKVALIFIKACIJA

1. Aplikacija


JAVNI POZIV PODRŠKA ZA UVOĐENJE CERTIFIKATA 2024

1.Aplikacija cerifikati

2. Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima


JAVNI POZIV REFUNDACIJA DIJELA TROŠKOVA KUPOVINE SREDSTAVA ZA RAD

1. Aplikacija

2. Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima


JAVNI POZIV REFUNDACIJA DIJELA TROŠKOVA DIGITALIZACIJE POSLOVANJA

1. Aplikacija

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćimaJAVNI POZIV ZA ODABIR BANKE ZA PLASIRANJE SREDSTAVA PUTEM KREDITNE LINIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE  KOJI SU U VLASNIŠTVU ŽENE PREDUZETNICE 


PRAVILNIK o korisnicima, kriterijima i načinu realizacije podsticaja zapošljavanju i razvoju privrede na teritoriji općine Novo Sarajevo za 2024. godinu

Izvor: novosarajevo.ba