Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava
namijenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija

1. Pozivaju se razvojne agencije sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu, koje su u 2023.
godini planirale realizaciju i/ili u periodu od 01.01.2023. godine do dana objave ovog Javnog
poziva realizirale projekte iz svojih programa rada:
– organizacija i izvođenje obuke poduzetnika,
– unaprijeđenje poduzetničkih zona i inkubatora,
– unaprijeđenje poslovnih, inovacijskih i tehnoloških parkova,
– nabavka opreme koja će se koristiti u edukativne svrhe,
– izrada strateških dokumenata za područje Zeničko-dobojskog kantona,
da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za
subvencioniranje dijela troškova njihove realizacije.

Podnosiocu zahtjeva, nakon dostavljanja urednog zahtjeva i procedure ocjene i izbora, se može
odobriti subvencija u iznosu ukupnog troška realizacije projekta (ne uključujući vlastito učešće
u trošku realizacije projekta), ali ne više od 10.000,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web stranici Kantona, a krajnji rok
za dostavljanje zahtjeva je 03.07.2023. godine.

Izvor: https://zdk.ba/

Izvor: raz.ba