Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo za MSP koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona

JAVNI POZIV
za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela
kamate od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo za MSP
koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona

Pozivaju se poslovne banke da dostave ponudu za pružanje usluga: “Plasman kreditne linije MSP
koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona uz subvencioniranje dijela kamate iz sredstava
Budžeta Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstva za privredu/gospodarstvo za 2023. godinu”. U
cilju provođenja ove kreditne linije, za subvencioniranje dijela kamate, Ministarstvo za
privredu/gospodarstvo osigurava sredstva u iznosu 300.000,00 KM. Prilikom odabira banke posebno
će se cijeniti:
a) visina financijskih sredstava za kreditnu liniju,
b) visina kamatne stope (iskazana u %),
c) visina troškova obrade kredita (iskazana u %),
d) grace period (iskazan u mjesecima).

Javni poziv je otvoren 20 dana, zaključno sa 03.07.2023.godine.

Izvor: https://zdk.ba/

Izvor: raz.ba