Javni poziv za obuku Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere, UMiD za omladinske političke lidere (u daljem tekstu: UMiDp).

Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti:  1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te provedba lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI).

Planirani raspored održavanja modula obuke UMiDp je sljedeći:

 • Modul I – 20-24. 5. 2024. g.
 • Modul II – 17-21. 6. 2024. g.
 • Modul III – 22-26. 7. 2024. g.

Tokom trajanja modula planirano vrijeme rada je od 09.00 do 18.00 sati s izuzećem prvog i zadnjeg dana zbog dolaska i odlaska polaznika.

Raspored održavanja modula obuke UMiDp nije konačan i Institut zadržava pravo na njihovu izmjenu.

Mjesta održavanja modula će Institut naknadno dostaviti polaznicima.

Kriteriji za prijavu

 1. Starosna dob podnosioca prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
 2. Podnosilac prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
 3. Podnosilac prijave nije ranije pohađao obuku UMiDp.
 4. Podnosilac je državljanin Bosne i Hercegovine.
 5. Podnosilac nije ranije kažnjavan niti se protiv njega vodi krivični postupak.
 6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Dokumentacija 

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije: 1) Curriculum Vitae (CV), 2) članska karta političke stranke čiji je podnosilac prijave aktivni član ili druga dokumentacija koja potvrđuje članstvo, 3) popunjen prijavni obrazac (online).

Podnosilac prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

Prijava 

Rok za prijavu: Poziv ostaje otvoren do nedjelje a, 28. 04. 2024. g., do 23.59 sata.

Prijave dostaviti putem online obrasca, koji se nalazi na: https://s.mladi.org/UMiDp_gen5

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na katarina.vuckovic@mladi.org, (Predmet/subject: Upit, UMiDp 2024) ili putem telefona na +387 33 778 765.

JAVNI POZIV

Na osnovu dostavljenih prijava Institut će odabrati najbolje podnosioce prijave u skladu s navedenim kriterijima. Svi prijavljeni će biti obaviješteni o statusu njihove prijave, a podnosioci koji uđu u uži krug odabranih će imati videointervjue prije završne selekcije. Institut će termine za videointervjue dostaviti najkasnije dva dana prije održavanja intervjua.

S odabranim polaznicima obuke Institut će potpisati ugovor o pohađanju obuke.

Šta je UMiD (Uči, misli i djeluj!)?

UMiD (Uči, misli i djeluj!) je Institutov certificirani program obuke omladinskih lidera, tokom kojeg polaznici postaju građanima koji svojom voljom preduzimaju inicijative te iskazuju svoje mišljenje i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka u svojoj zajednici. UMiD-om Institut doprinosi učešću mladih u procesima donošenja odluka i aktivnom sudjelovanju mladih u politici. UMiD-om želimo osigurati veću uključenost mladih, razvijati njihovu društvenu odgovornost, utjecati na prevazilaženje predrasuda, osnažiti i jačati partnerstva među njima i na taj način jačati njihovo samopouzdanje.

Šta je UMiDp (Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere)? 

UMiD za omladinske političke lidere (UMiDp) je Institutov program za omladinske političke lidere od 18 do 30 godina starosti, koji dolaze iz različitih političkih stranaka i različitih lokalnih zajednica. Mladi političari kroz 15 dana obuke usvajaju znanja i vještine koje im pomažu da unaprijede svoje djelovanje, a posebno na polju prava za mlade. Tokom obuke imaju priliku da teoretski i praktično uče i grade politički imidž koji je drugačiji, inovativniji i vršnjački prihvatljiviji.

Ovu obuku prošle su već četiri  generacije, preko 60 polaznika iz više od 35 lokalnih zajednica iz preko 15 različitih stranaka, registriranih u BiH.

Više o UMiDp možete pogledati i u videu, koji je nastao kroz rad ranijih generacija.

Politički angažman u praksi

Pored teorije, znanja i iskustva za inovativan i mladima pristupačan politički angažman polaznici obuke će biti ohrabreni i da sami pokrenu inicijative i projekte kojima će unaprijediti društvo u kojem žive i djeluju. Polaznici obuke će steći znanja potrebna da pokrenu vlastite inicijative u svojim lokalnim zajednicama, u području i temama koje su danas važne njima i njihovim mladim sugrađanima. U ove aktivnosti polaznici obuke će pojedinačno ili zajednički, utjecati na konkretne probleme i rješavanje problema u zajednici u kojoj žive. Ovo će im ujedno izgraditi bazu i samopouzdanje za kasnije pokretanje većih i značajnijih promjena, kako na lokalnom, tako i na višim nivoima.

Zašto UMiDp? 

Prema istraživanju Instituta iz 2014. godine, od 65 registriranih političkih stranaka u BiH samo njih 14 u svojim službenim programima imali su određene programe za mlade, dok 51 politička stranka ili nije spomenula u svojim službenim programima mlade ili je to učinila sporadično. Omladinski ogranci političkih stranaka ne mogu se podvesti pod brigu o mladima, budući da im je osnovni zadatak jačanje (podmlađivanje) kapaciteta političkih stranaka, a ne briga o mladima. Više od 50% ispitanih mladih ljudi navode da su naklonjeni mladim političarima i smatraju da treba biti više mladih u politici. Značajan postotak mladih smatra mlade političare dobrim, ali nedovoljno utjecajnim, posebno zbog nedostatka iskustva.

S tim u vezi važno je jačati kompetencije mladih političara koje se tiču razumijevanja ekonomskog i društvenog razvoja, razvoja kulture ljudskih prava, razvoja jasnih strategija, vještina davanja prioriteta mladih u političkim agendama, jačanja kapaciteta u vođenju uspješnih zagovaračkih kampanja i lobiranja, vještina učinkovite komunikacije, demokratskog liderstva, umrežavanja s drugim mladim političarima, te učinkovitog predstavljanja njihovih glasača. Dvije generacije obuke UMiD za omladinske političke lidere su educirane upravo o ovim temama.

Utjecaj UMiDp na polaznike obuke  

Polaznici će nakon tri modula biti osposobljeni da kroz svoj politički angažman:

 • Prioritetiziraju pitanja mladih.
 • Razumiju izazove iz domena ekonomskih i socijalnih pitanja.
 • Poštuju ljudska prava, rodnu ravnopravnost i demokratske procese.
 • Kreiraju i provode zagovaračke akcije.
 • Postanu prepoznatljivi akteri političkog živote u lokalnim zajednicama.

Kriteriji za prijavu

 1. Starosna dob podnosioca prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
 2. Podnosilac prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
 3. Podnosilac prijave nije ranije pohađao obuku UMiDp.
 4. Podnosilac je državljanin Bosne i Hercegovine.
 5. Podnosilac ranije nije kažnjavan niti se protiv njega vodi krivični postupak.
 6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Obaveze podnosioca prijave 

Obaveze odabranog podnosioca prijave su:

 • Prisustvovati na sva tri petodnevna modula i svim planiranim aktivnostima obuke UMiDp, u skladu s dolje navedenim datumima (3 modula u trajanju od po 5 dana) i radnim vremenom.
 • Provesti lokalnu građevinsku inicijativu (LGI).
 • Uplatiti participaciju u visini od 100,00 KM nepovratnih sredstava prije početka 1. modula UMiDp obuke. Participaciju može platiti sam polaznik ili institucija/politička stranka iz koje dolazi. Za participaciju organizator izdaje odgovarajući račun. Instrukcije za plaćanje na žiroračun bit će dostavljene polaznicima na vrijeme. Participacija se plaća samo jednom, prije početka 1. modula i ona važi za cijelo trajanje obuke UMiDp.
 • Odabrani polaznici UMiDp obuke ne mogu delegirati drugoj osobi ispunjenje ugovornih obaveza, odnosno prisustvo na UMiDp obuci i aktivnostima vezanim za obuku.

Odabranim polaznicima UMiDp obuke bit će osigurani smještaj, ishrana, radni materijali, kao i putni troškovi za vrijeme trajanja obuke.

U slučaju potrebe za dodatnom dokumentacijom ili pojašnjenjima, Institut će kontaktirati podnosioca prijave naknadno. Institut može kontaktirati reference koje podnosilac navede u prijavi.

Prijava 

Rok za prijavu: Poziv ostaje otvoren do nedjelje, 28. aprila 2024. g. do 23.59 sati.

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na katarina.vuckovic@mladi.org  ili telefonom na +387 33 778 765.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org.

Cijeli tekst javnog poziva dostupan je OVDJE.

NAPOMENA: Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose jednako na osobe svih rodova.

Izvor: mladi.org