Javni poziv za neformalne grupe građana: Korupcija nije problem pojedinca

📌 Grupa ste građana koja se suočava sa korupcijom u vašoj zajednici?

📌 Ne možete da ostvarite pravo koje pripada vama ili širem krugu ljudi? 

📌 Trpite posljedice loših odluka donesenih usljed zloupotrebe položaja ovlaštenih lica ili nezakonitog postupanja vlasti? 

Ne želite da prihvatite ovo stanje kao normalno. Spremni ste da se angažujete u borbi protiv korupcije, pozivate na odgovornost i vladavinu prava.

Kontaktirajte nas!!!

Više informacija o dobijanju podrške vašim inicijativama u daljoj borbi protiv korupcije dostupno je putem linka 👉 bit.ly/2VtHEeI