Donacije za SOS Dječija sela BiH

Kompanija “Bingo”, koja već sedam godina podržava SOS Dječija sela BiH uputila je donaciju u iznosu od 40.000 KM, koja je namenjena za pokrivanje godišnjih troškova SOS porodice koju vodi SOS mama Amire i za psihosocijalnu podršku fokusiranu na prevenciju akutne reakcije na stres kod dece i mladih u 28 SOS porodica.

Pored toga, kompanija je uputila dodatnu donaciju zaštitnih maski, rukavica i dezinfekcijskih sredstva za ruke i površine u kućama za SOS porodice.

Još jednu akciju za SOS Dječija sela BiH pokrenuo je glumac Rijad Gvozden, koji je odlučio da pokloni online emitovanje predstave ovoj organizaciji. Predstava se emituje 24. aprila a uz poruku #nismosami.

Kako navodi Rijad Gvozden, ovu akciju je pokrenuo da u teškim vremenima razveseli decu i mlade koji odrastaju u SOS Dječijim selima BiH, s obzirom na to da je i sam odrastao u SOS porodici.