Inicijativa za izmjene zakonodavnog okvira pri zapošljavanju u javnom sektoru ŽZH: Korupcija nije tradicija nego kazneno djelo

Centar za građansku suradnju iz Livna u sklopu projekta “Podrška uključivanju građana Kantona 8 i 10 u borbu protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru” u suradnji s pravnim stručnjacima je analizirao zakonodavni okvir u oblasti zapošljavanja u Kantonu 8/ Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Na temelju analize pokrenuta je inicijativa za izmjene i dopune zakonske regulative pri zapošljavanju u javnom sektoru ŽZH/K8.

U okviru inicijativa, predstavnici CGS-a održali su sastanke s predstavnicima Vlade i resornih ministarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj, s ciljem unaprjeđenja pravnog okvira te smanjenja prostora za koruptivne radnje pri zapošljavanju u javnom sektoru.

Slika 1. Sastanak s ministrom pravosuđa i uprave ŽZH, Vjekoslavom Lasićem

Formirana je i Radna grupa čiji je glavni zadatak da razgovara sa zastupnicima/cama Skupštine ŽZH i te da ih upozna sa nužnošću implementacije preporuka i izmjena u postojeći zakonodavni okvir zapošljavanja u javnom sektoru.

Kampanja je pokrenuta s ciljem da se provedu izmjene i dopune županijskih/kantonalnih zakona i uredbi, te usklađivanje pojedinih odredbi sa zakonima na nivou FBiH. Navedenim bi se omogućilo unaprjeđenje zakonskih propisa, smanjio se broj mogućnosti i prostora koji dovodi do korupcije, stranačkog zapošljavanja i nepotizma.

Krajnji cilj inicijative je stvaranje jednakih mogućnosti svim osobama koje apliciraju te sprječavanje zloupotrebe ovlasti i funkcije komisije i rukovoditelja prilikom izbora kandidata za uposlenje.

Slika 2. Postavljeni bilbordi u sve četiri općine/grada  ŽZH

Pozivamo građana/ke da prijave nepravilnosti pri zapošljavanju te da se mogu obratiti Centru za građansku suradnju ukoliko se suočavaju s nepravilnostima pri zapošljavanju, ali i također, ukoliko su njihova radnička prava umanjena ili ugrožena.

Provedbom aktivnosti u okviru projekta „Podrška uključivanju građana Kantona 8 i 10 u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru“ cilj je potaknuti aktivno sudjelovanje građana i građanki u detektiranju i rješavanju konkretnih problema u vezi s korupcijom, nepotizmom i stranačkim zapošljavanjem.

Priopćenje je rađeno u okviru projekta „Podrška uključivanju građana Kantona 8 i 10 u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru“ koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane CCI uz financijsku podršku USAID”. Sadržaj priopćenja je isključiva odgovornost Centra za građansku suradnju iz Livno i ne mora nužno održavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: cgslivno.org