Inicijativa građanki/na Mostara, povodom Međunarodnog dana žena, organizira događaj “Njena priča-Herstory”

Inicijativa građanki/na Mostara organizira događaj pod nazivom “Njena priča-Herstory”, a kojim obilježava Međunarodni dan žena. Događaj će se održati u ponedjeljak 6.3.2023. godine u 18 sati u Gradskoj vijećnici Grada Mostara.

Na događaju će biti prikazan kratki film o (Ne)Vidljivim ženama koje smo do sada predstavile u sklopu našeg projekta “Nevidljive žene iz prošlosti i sadašnjosti Mostara i Hercegovine” podržanim od strane fondacije Kvinna till Kvinna.

U našem društvu je dalje je prisutna diskriminacija u kontekstu nejednakog priznavanja ženskog doprinosa, vidljivosti i rada, a da bismo to spriječili potrebno je da jačamo kolektivnu kulturu sjećanja.

Kratkim filmom o (Ne)vidljivim ženama nastojat ćemo skrenuti pažnju javnosti u povodu Dana žena na sve žene koje smo zaboravili.

Inicijativa građanki/na Mostara će i u narednom period pričati, govoriti i javnosti prezentirati uspješne žene Mostara, ali i Hercegovine i tako skrenuti pažnju javnosti na važnu ulogu žene u našem društvu.

Izvor: obican.info