Grad Zavidovići: Otvoren poziv za dodjelu sredstava za fizičku kulturu i sport

Grad Zavidovići prošlog petka je objavio Javni poziv za dodjelu sredstava sa Tekućeg transfera za fizičku kulturu i sport iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu.

Nosioci sportskih aktivnosti na području grada Zavidovići mogu podnijeti prijavu ako
ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da imaju sjedište na području grada Zavidovići
  • da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12.2021. godine.
  • da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.

Nosioci sportskih aktivnosti su

  • sportski klubovi,
  • sportska društva,
  • sportski klubovi i sportska udruženja lica s invaliditetima,
  • druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja fizičke kulture i sporta.

Tekst javnog poziva i aplikacioni obrasci mogu se preuzeti na internet stranice Grada Zavidovići, a oglas je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Izvor: zportal.ba