„Osnaživanje kroz rad u lokalnoj zajednici

Mreža za izgradnju mira vam, u sklopu projekta Snaga lokalnog, predstavlja inicijative širom Bosne i Hercegovine, pozitivne primjere o aktivizmu i kulturi davanja uz pomoć kojih su riješeni konkretni primjeri sa kojim se zajednica suočavala.

Donosimo dvije priče iz Tuzlanskog kantona, o Osnovnoj školi „Puračić“ i dodatnim naporima nastavnog osoblja ove škole i prvom Omladinskom centru koji su osnovale mlade aktivistice u Kalesiji.

Više pogledajte u našem novom filmu na portalu Snaga lokalnog.“