Grad Srebrenik će dobiti prvu Strategiju prema mladima

Grad Srebrenik u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih KULT započeo je rad na izradi prve Strategije prema mladima. Prema riječima gradonačelnika Adnana Bijelića, svi resursi Grada će biti stavljeni u funkciju kako bi i Srebrenik imao što kvalitetniji dokument za sve buduće projekte, aktivnosti i programe za mlade.

Na održanom sastanku istaknuto je da Grad Srebrenik želi graditi bolje prilike za mlade, te podsticati njihovo organiziranje i učešće u procesima odlučivanja. Strategija prema mladima će biti zasnovana na dokazima kao i stvarnim potrebama mladih u Srebreniku, te iz tog razloga već danas anketari izlaze na teren gdje će prikupljati podatke od 370 mladih kako bi čuli njihove stavove i mišljenja.

Srebrenik 2

Institut za razvoj mladih KULT će podržati Grad Srebrenik u svim fazama izrade dokumenta, te će se posebna pažnja usmjeriti na uključivanje mladih i njihovih predstavnika, kako kroz istraživanje tako i kroz rad koordinacionog tijela i radnih grupa.

Srebrenik 3

Podršku ovom procesu daje i Crveni križ iz Srebrenika, volonteri Crvenog križa kao i predstavnici lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca u BiH.

Izvor: mladi.org