EU podržala otvaranje centra za izvrsnost u poduzetništvu u Općini Centar Sarajevo

Uz podršku Evropske unije, danas je u općini Centar zvanično otvoren „Centar za izvrsnost u poduzetništvu“ koji će omogućiti dugoročnu podršku mladim poduzetnicima u pokretanju novih biznisa i otvaranju radnih mjesta. Ciljna grupa su mladi zainteresirani za pokretanje poslovnih poduhvata u oblasti Informaciono komunikacijskih tehnologija i kreativnih industrija.

Više na: http://www.centar.ba/novost/16710/evropska-unija-podrzala-otvaranje-centra-za-izvrsnost-u-poduzetnistvu-u-opcini-centar-sarajevo