EU podržala otvaranje centra za izvrsnost u poduzetništvu u Općini Centar Sarajevo

Uz podršku Evropske unije, danas je u općini Centar zvanično otvoren „Centar za izvrsnost u poduzetništvu“ koji će omogućiti dugoročnu podršku mladim poduzetnicima u pokretanju novih biznisa i otvaranju radnih mjesta. Ciljna grupa su mladi zainteresirani za pokretanje poslovnih poduhvata u oblasti Informaciono komunikacijskih tehnologija i kreativnih industrija. Više na: http://www.centar.ba/novost/16710/evropska-unija-podrzala-otvaranje-centra-za-izvrsnost-u-poduzetnistvu-u-opcini-centar-sarajevo

PowerUP program

PowerUP program, pokrenut od strane @World Bank, EU, Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana i @Deloitte, namijenjen je predstavnicima malih i srednjih preduzeća, te startup kompanija. Ovaj sveobuhvatni program će svim kompanijama učesnicama pružiti priliku da usavrše svoje poslovno znanje, unaprijede poslovanje svojih kompanija, prošire krug poslovnih poznanstava, te svoj rad predstave velikom broju utjecajnih[…]