Edukacija za preduzeća i obrtnike iz oblasti turizma

Općina Centar Sarajevo u partnerstvu sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom (SERDA) učestvuje u projektu „Nature for Recovery“.

 Projekat je namijenjen  malim i srednjim preduzećima, obrtnicima i registrovanim seoskim domaćinstvima koji djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga. Kako bi turistički ponuđači na području općine Centar bolje prezentirali i prodali turističke proizvode biće organizovan trening za mala i srednja preduzeća, obrtnike, registrovana seoska domaćinstva, poljoprivredne proizvođače i udruženja građana.

Trening će biti održan 26. i 27. septembra 2022. godine u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Centar Sarajevo (Avde Jabučice 52).

Svi zainteresovani mogu se do 23. septembra ove godine prijaviti na sljedeću mail adresu: munevera.hodzic@centar.ba, s referencom: „Skakavac Nature for recovery, otvoreni poziv za korisnike treninga“. U prijavi je potrebno navesti kontakt podatke i opis djelatnosti. Deset odabranih korisnika treninga će dobiti „Zeleni certifikat“, koji će omogućiti turističku promociju korisnika u svijetu kroz web portale, a koji turistima garantuju da korisnik ili pružalac usluga ispunjava uslove propisane certifikatom.

Akcenat projekta, kada je riječ o području općine Centar, je na poboljšanju ekonomske aktivnosti na širem području Skakavca, između ostalog, i izgradnjom kapaciteta pružalaca turističkih usluga. Projektne aktivnosti osmišljene su za rješavanje identificiranih problema i poteškoća s kojima se susreću subjekti koji posluju u sektoru turizma, a doprinijeće se i razvoju ekonomske aktivnosti i ublažavanje ekonomskih učinaka uzrokovanih pandemijom COVID-19. Uz povećanje kapaciteta korisnika za pružanje usluga, poboljšaće se vidljivost i položaj na tržištu, uvrštavanje u turističku ponudu.

Navedeni projekat je dio „EU4BusinessRecovery“ projekta Evropske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Projekat je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Zajedno ga provode GIZ, Međunarodna organizacija rada (ILO) i UNDP, u periodu od januara 2021. do juna 2023. godine.

Izvor: centar.ba

Related Posts

Trening Finansijski menadžment

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE provodi trening o temi finansijski menadžment koji je od velike važnosti za jačanje organizacijskih kapaciteta. Iako se djelovanje nevladinih organizacija zasniva na plemenitim i društveno korisnim idejama i ciljevima, njihov rad nije imun na probleme koji su svakodnevica savremenog života i poslovnih izazova u smislu izgradnje i provođenja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja, putem kojeg se […]

Trening Upravljanje projektnim ciklusom 2022.

Upravljanje projektnim ciklusom nas uči kako da stvari povezujemo u jednu logičku cjelinu, da posložimo korake našeg rada na način da on zaista bude produktivan i smislen. Upravljanje projektnim ciklusom uglavnom vežemo za projekte, ali njegova funkcija je, zapravo, višedimenzionalna, te ga možemo primjenjivati prilikom kreiranja naših strateških planova, u upravljanju ljudskim resursima, ali i u svakodnevnom[…]