Edukacija za medije: Kako napisati projekt i gdje pronaći programe podrške

Teme edukacije za lokalne medije i novinare: Pisanje i apliciranje za projekte: definiranje projektnog problema, ciljeva, aktivnosti, rezultata, monitoring i evaluacija, budžetiranje; Praktična vježba pripreme projektnog prijedloga i Pregled aktuelnih programa podrške.

Edukacija će biti održana u Livnu, u sali za sastanke PTC „Forum“, u ponedjeljak 20.05.2024. godine s početkom u 11:00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane urednike/ce, novinare/ke lokalnih medija, novinare/ke pojedince i građane/ke novinare s područja HBŽ/K10, ŽZH/K8 i HNŽ/K7 ali i šire.

Predavačice su Mirela Porobić i Tatjana Udovičić, uposlenice Centra za razvoj medija i analize s višegodišnjim iskustvom u pripremi i vođenju medijskih ali i drugih projekata uz podršku  raznih međunarodnih donatora.  

Svim sudionicima osigurani su troškovi prijevoza, osvježenje i ručak, a Vaše sudjelovanje potvrdite Centru za građansku suradnju najkasnije do 18.05.2024. putem e-maila: cgs-li@tel.net.ba ili na broj telefona 034 202 770.

Projekt „Promoviranje participacije građana u lokalnoj upravi“ podržava Nacionalna zaklada za demokraciju (NED).           

Izvor: cgslivno.org