Cyber sigurnost u poslovanju malih i srednjih preduzeća

IMTEC u saradnji sa agencijom „TRA“ i agencijom „RAŽ“ organizuje webinar “Cyber sigurnost u poslovanju malih i srednjih preduzeća“. 

Webinar će biti održan 11. 6. 2020. godine u 12:00 sati.

Nažalost, svakodnevno smo svjedoci cyber sigurnosnih incidenata na pojedince, velika i mala preduzeća koji mogu biti poražavajući. Jednostavnim mjerama, koje ako se razumiju i provedu, mogu se značajno izbjeći ili umanjiti najčešći udari na cyber sigurnost.

„U namjeri da pomognemo pravnim licima da se zaštite od cyber napada, organizujemo webinar koji ima za cilj upoznati MSP sa Digitalnom transformacijom i opasnosti koje donosi sa sobom. Na webinaru će se preduzeća također upoznati i sa temama ‘Kako se zaštititi: Hardware-ska (fizička) zaštita’ i ‘Kako se zaštititi: Software-ska (programska) zaštita'“, ističu organizatori. 

Broj učesnika je ograničen na 80. Prijavite se uz ime i prezime, broj telefona, e-mail, ime firme iz koje dolazite na e-mail tesanj@imtec.ba. Blagovremeno ćete, putem e-maila, dobiti informacije o pristupnim podacima za Webinar.

AGENDA WEBINARA:

12:00 – 12:15 Digitalizacija poslovanja kao neminovnost

12:15 – 12:45 Prijetnje s kojima se suočavaju kompanije u digitalizaciji poslovanja

12:45 – 13:15 Kako se zaštiti: hardverski dio

13:15 – 13:45 Kako se zaštiti: softverski dio

13:45 – 14:00 Pitanja učesnika

Digitalne tehnologije su sve prisutne, promovišu veću uključenost u širu ekonomiju, povećavaju efikasnost dopunjavanjem drugim proizvodnim faktorima i podstiču inovacije dramatičnim smanjenjem troškova.

akta.ba