Eko Mreža analizira stanje vrsta i populacija riba i ptica na području jezera Modrac

Udruženje građana “Eko Mreža“ u saradnji sa općinom Lukavac i Sportsko-ribolovnim društvom “Smuđ“ iz Lukavca od juna 2020. godine počelo je sa realizacijom projekta “Inventarizacija, analiza i praćenje stanja diverziteta ihtiofaune i ornitofaune jezera Modrac“, finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BIH.Cilj ovog istraživačkog projekta je uvid u trenutno stanje vrsta i populacija riba i […]

UG “ZA DOLJANKU” ZA ČETVRTAK 10.09. NAJAVLJUJE PRESS KONFERENCIJU POVODOM FERK-OVE DOZVOLE ZA RAD MHE “ZLATE”

Udruženje građana “Za Doljanku” iz Jablanice, najavilo je da će u četvrtak, 10.09.2020. godine u mostarskom Centru za kulturu održati press konferenciju, povodom odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, da izda dozvolu za rad mini hidroelektrane „Zlate“ firmi „EKO-VAT“ d.o.o. iz Jablanice. Više na: https://antikorupcija.info/udruzenje-gradjana-za-doljanku-za-cetvrtak-najavljuje-press-konferenciju-povodom-ferk-ove-dozvole-za-rad-mhe-zlate/?fbclid=IwAR2wdiSXHI_MPlpFFiTncWR-5CGklH2P3Om85vURNXb7BkYX8T3gMQg3md4

Sokolac, prva opština potpisnica Deklaracije «Opštine bez brana» u BiH!

U okviru inicijative koja je pokrenuta od strane Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac juče je potpisao Deklaraciju «Opštine bez brana», čime je Sokolac postao prva opština u BiH koja se obavezala da neće izdati nikakvu koncesiju, dozvolu ili preporuku za izgradnju brane ili hidroelektrane na njihovoj teritoriji bez konsultacija sa[…]

Anketa – Zrak u BiH

Ova anketa je pripremljena s ciljem sagledavanja mišljenja i stepena informiranosti građana o kvaliteti zraka u BiH u okviru IMPAQ projekta. IMPAQ je projekat za poboljšanje kvalitete zraka u BiH kojeg realizira Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) u saradnji sa partnerima u BiH. Molimo vas da popunite anonimnu anketu. Popunjavanje ankete je dobrovoljno i ne zahtijeva[…]

Zašto je budućnost na selu, a ne u gradu?

Depresija i strah od onog što nosi sutra nadvili su se nad gradove kao crni oblaci. Iako su jasno vidljivi izdaleka, reke ljudi sa sela i malih gradova i dalje se slivaju u velike urbane centre u potrazi za boljim životom. Ono što tamo nalaze najčešće nije ni život, a kamoli bolji. Da li je napuštanje sela[…]