Zašto je budućnost na selu, a ne u gradu?

Depresija i strah od onog što nosi sutra nadvili su se nad gradove kao crni oblaci. Iako su jasno vidljivi izdaleka, reke ljudi sa sela i malih gradova i dalje se slivaju u velike urbane centre u potrazi za boljim životom. Ono što tamo nalaze najčešće nije ni život, a kamoli bolji. Da li je napuštanje sela […]