Anketa – Zrak u BiH

Ova anketa je pripremljena s ciljem sagledavanja mišljenja i stepena informiranosti građana o kvaliteti zraka u BiH u okviru IMPAQ projekta. IMPAQ je projekat za poboljšanje kvalitete zraka u BiH kojeg realizira Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) u saradnji sa partnerima u BiH.

Molimo vas da popunite anonimnu anketu. Popunjavanje ankete je dobrovoljno i ne zahtijeva više od 10 minuta. Hvala na odvojenom vremenu.

Anketu možete popuniti na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYtbJaBgTyVk7Q6a5X4QY0UmNEXvuoA_htGhJ5AADbGsALvQ/viewform

Related Posts

Svjetlostkomerc i Pomozi.ba u kampanji “Srcem za znanje i ništa manje”

Svjetlostkomerc i Udruženje Pomozi.ba, uz pomoć vjernih kupaca nastojat će osigurati pomoć za bolje i lakše obrazovanje djeci socijalno ugrožene kategorije u školskoj 2022/23 godini. Društveno odgovorna kampanja “Srcem za znanje i ništa manje” realizirat će se u periodu od 15.08. do 15.09.2022. godine. U navedenom periodu, građani će kupovinom u Knjižarama SVJETLOST i kupovinom brendova koje […]

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva Maeci Komitet ministara odobrio je 15. juna „Odluku o odobrenju i produžetku međunarodnih misija 2022“, kojom se za zemlje Zapadnog Balkana izdvaja iznos od 1,5 milion eura za doprinos procesima stabilizacije u regionu i napretku procesa pristupanja EU. Shodno tome, iz ovih sredstava biće sufinansirane[…]