Anketa – Zrak u BiH

Ova anketa je pripremljena s ciljem sagledavanja mišljenja i stepena informiranosti građana o kvaliteti zraka u BiH u okviru IMPAQ projekta. IMPAQ je projekat za poboljšanje kvalitete zraka u BiH kojeg realizira Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) u saradnji sa partnerima u BiH.

Molimo vas da popunite anonimnu anketu. Popunjavanje ankete je dobrovoljno i ne zahtijeva više od 10 minuta. Hvala na odvojenom vremenu.

Anketu možete popuniti na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYtbJaBgTyVk7Q6a5X4QY0UmNEXvuoA_htGhJ5AADbGsALvQ/viewform