Percepcija građana o ulozi države u Bosni i Hervegovini

Šta građani BiH misle da je uloga države? Da li država treba da smanjuje dohodovnu nejednakost među građanima?

Friedrich-Ebert-Stiftung podržala je objavljivanje publikacije Vrijednosti u BiH . Publikacija je dio šireg istraživanja Evropske studije vrijednosti 2019, koje se uporedo odvijalo u 32 države Evrope.

Publikaciju u cjelosti možete preuzeti ovdje: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/16386.pdf