Besplatna edukacija za mlade

Javna ustanova Centar kulture i mladih, čiji je osnivač Općina Centar, organizuje besplatnu edukaciju za pisanje projekata po LOD metodologiji za mlade.

Početak edukacije planiran je za 6. mart. Cilj projekta je osposobljavanje mladih uzrasta od 18 do 30 godina za pripremu i pisanje kvalitetnih prijedloga projekata u skladu sa LOD metodologijom, te unapređenje njihovih znanja i vještina u oblasti upravljanja projektnim ciklusom, sa posebnim fokusom na praćenje i evaluaciju projektnih prijedloga. 

Radionice su namijenjene organizacijama civilnog društva, tako da svi mladi koji planiraju učešće u projektu moraju djelovati u okviru nekog udruženja.

Organizacija edukacije o pisanju projekata u skladu sa LOD metodologijom proizašla je iz potrebe za prevazilaženjem praktičnih izazova sa kojima se susreću aplikanti, ali i članovi komisija za dodjeljivanje grantova. 

Edukacija podrazumijeva dva ciklusa radionica, a u jednom ciklusu bit će uključena grupa od maksimalno 15-20 učesnika. Svaki ciklus sastoji se od dva modula. Prvi modul je projektni ciklus, a drugi modul je pisanje projektnog prijedloga.

Broj mjesta je ograničen.

Više informacija vezanih za besplatnu edukaciju za mlade, kao i prijavni obrazac za istu, možete pronaći na sljedećem linku: http://bit.ly/3I9T3Yk

Izvor: centar.ba