Banja Luka: Prestani da odlažeš, počni da učiš

Jedan od čestih problema za vrijeme studiranja je organizacija vremena i zadataka (prokrastinacija). REBT (racionalno-emocionalno-bihejvioralna terapija) nastoji pristupiti ovom problemu na način da identifikuje koja odmažuća uvjerenja nas vode u prokrastinaciju, te kreirati pomažuća uvjerenja zahvaljujući kojima bi se prokrastinacija prevazišla.

4 ključne komponente za prevazilaženje prokrastinacije su:
1. prepoznati da prokrastiniramo
2. kreairati ponašanja usmjerena na cilj, a pojedincu pomoći da prevaziđe izbjegavajuće ponašanje
3. naučiti da se nosimo sa nelagodom prilikom neproduktivnosti, nedostatka motivacije, frustracije i da ne odustajemo, a usmjeravati se na izvršavanje ciljeva
4. biti dosljedan u kreiranju vještina i ponašanja za održavanje anti-prokrastinacijskog ponašanja


Radionica je interaktivna, a cilj ove radionice je postići sve ono što podrazumijevaju 4 ključne komponente:
● razumijevanje i identifikovanje faktora koji utiču na tvoju prokrastinaciju
● prevazilaženje ustaljenih nefunkcionalnih obrazaca ponašanja, novi obrascima ponašanja
● učenje strategija osmišljavanja i planiranja vremena i zadataka

Voditelji radionice:
Nela Marinković, psiholog
Jelena Vilendičić, psioholog

Radionica je interaktivnog tipa.

Broj učesnika je ograničen.

Učešće je besplatno.

Vrijeme trajanja – 90 minuta.

Mjesto održavanja – Zoom (ukoliko nemate ovu aplikaciju, molimo vas da prije radionice instalirate preko linka https://zoom.us/support/download)

Način prijave – možete se prijaviti putem ovog linka: https://forms.gle/mbrqNdGMv2aD4NzT6

Zoom link putem kojeg ćete pristupiti radionici dobićete dan prije održavanja susreta na e-mail koji ostavite u prijavi na gore navedenom linku.

Uslovi za prijavu su:
– da ste student fakulteta u Banjoj Luci.
– da imate stabilnu internet konekciju koja podržava video i audio komunikaciju, te da radionicama možete pristupiti uz pomoć kamere i mikrofona.

Fb event

Leave A Comment