300 domaćinstava iz Tuzle dobilo kompostere i počinje sa kompostiranjem

Velike količine zelenog organskog otpada, naročito u proljeće i jesen nakon košenja, orezivanja i čišćenja dvorišta i bašti, završavaju na deponiji ili je građani pale, iako je to kažnjivo.

Zbog toga je, u okviru SUBREC projekta, u Tuzli od 16. do 26.06.2020. godine organizirana edukacija i podjela 300 kompostera za kućno kompostiranje organskog otpada zainteresiranim građanima koji su se prijavili na poziv za učešće na projektu, objavljenom početkom maja 2020.

Više na: https://ekologija.ba/2020/06/30/300-domacinstava-iz-tuzle-dobilo-kompostere-i-pocinje-sa-kompostiranjem/