Zavod za zapošljavanje RS izradio optimističan plan: Posao za 27.000 radnika

Sa biroa u ovoj godini, prema planovima republičkog Zavoda za zapošljavanje, biće zaposleno oko 27.000 lica, dok, s druge strane, poslodavci tvrde da Srpska nema toliko stvarno nezaposlenih građana.

U objavljenom nacrtu plana o smjernicama politike tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2024. godinu navedeno je da će se Zavod na zapošljavanje RS u ovoj godini fokusirati na programe usmjerene na zapošljavanje nezaposlenih lica u privredi i privatnom sektoru kao i na zapošljavanje teško zapošljivih i ranjivih kategorija nezaposlenih.

– Posebna pažnja biće posvećena pripremama za dolazeći program “Garancija za mlade” čiji pilot projekat se očekuje u 2026. godini na području filijale Prijedor, kao i zapošljavanju ciljnih grupa u skladu sa zahtjevima Svjetske banke kroz “Drugi projekat podrške zapošljavanju” čija je vrijednost u Srpskoj za period 2023 – 2026. godine 14 mil EUR – navedeno je u pomenutom dokumentu.

U istom dokumentu navedeno je i da je posredničkom funkcijom Zavoda za zapošljavanje i mjerama aktivne politike planirano u ovoj godini zapošljavanje 27.000 nezaposlenih širom Srpske.

– Nastavićemo sa prilagođavanjem svoje usluge korisnicima u skladu sa promjenama na tržištu rada, raspoloživosti (ne)kvalifikovane radne snage i neophodnostima usklađivanja kompetencija nezaposlenih sa potrebama tržišta rada – stoji u planovima republičkog Zavoda za zapošljavanje.

Osim toga, navode da će raditi na unapređenju funkcije posredovanja u zapošljavanju putem platforme “Berza rada”, na kojoj mogućnost registracije imaju poslodavci i nezaposlena lica, ali i lica koja traže promjenu zaposlenja.

– Poslodavci imaju mogućnost objave oglasa, a nezaposlena lica mogućnost da objave biografiju koju mogu pregledati samo registrovani poslodavci koji mogu direktno kontaktirati sa nezaposlenim licima ili putem nadležnog biroa i na taj način bi funkcionisalo onlajn posredovanje – navodi Zavod za zapošljavanje.

S druge strane, u Uniji poslodavaca RS tvrde da evidencija Zavoda za zapošljavanje ne prikazuje realno stanje o pitanju nezaposlenih u Srpskoj.

– To su vjerovatno ljudi koji sami dolaze i odlaze sa biroa. Evidentno je da Zavod za zapošljavanje u svojim aktivnostima briše dio onih ljudi sa biroa koji, realno, i ne treba da budu na evidenciji. Ti brojevi o kojima oni govore su nerealni. Nema toliko nezaposlenih u Srpskoj koliko oni navode. Ne znam gdje vide 27.000 nezaposlenih – upitao je potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.

On je za Glas Srpske naglasio da bi Zavod za zapošljavanje trebalo da se fokusira na spisak ljudi na biroima u Srpskoj, odnosno da taj spisak detaljno prekontroliše.

– Taj spisak potrebno je očistiti od neaktivnih tražilaca posla. Takođe, oni treba da se počnu baviti prekvalifikacijama radnika iz niskoakumulativnih grana privrede u zanimanja koje su bolje plaćena. Jedan od primjera je i prekvalifikacija obućara u zavarivače. Dva najvažnija zadatka Zavoda za zapošljavanje RS su prekvalifikacija i čišćenje spiskova lica koja su na birou – zaključio je Trivić.

Statistika

Sa evidencija zavoda za zapošljavanje Srpske, FBiH te Brčko distrikta u 2023. godini zaposlena su 99.004 lica.

– Broj zaposlenih sa evidencije u odnosu na 2022. godinu manji je za 13.755 lica ili 12,2 odsto – navedeno je u nacrtu plana o smjernicama politike tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2024. godinu.

U FBiH su u 2023. godini zaposlena 75.252 lica, što je za devet odsto manje u odnosu na 2022, dok je u Republici Srpskoj zaposleno 22.187 lica ili 18,3 odsto manje u odnosu na godinu ranije. U Brčko distriktu BiH lani je zaposleno 1.565 lica sa biroa, što je za 22,7 odsto više u odnosu na 2022. godinu.

Izvor: ba.ekapija.com