Zavičajni muzej traži donatore za obnovu Hasanpašića kule u Travniku

JU Zavičajni muzej Travnik objavio je javni poziv zainteresovanim pravnim licima/donatorima za implemenataciju radova na urgentnoj sanaciji, konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji zidina Hasanpašića kule u Travniku, javlja Akta.ba.

Odlukom Općinskog vijeća Travnik o prenosu kulturno-historijskog spomenika “Hasanpašića kula” u Travniku povjerena je Javnoj ustanovi “Zavičajni muzej” Travnik na čuvanje, zaštitu, održavanje i korištenje.

Poslovi čuvanja, zaštite, održavanja i korištenja “Hasanpašića kule” u Travniku obuhvataju organizaciju pravilnog čuvanja i održavanja, vršenje stručnog nadzora nad objektom, predlaganje i preduzimanje mjera zaštite, rad na konzervaciji, restauraciji, rekonstrukcij i sanaciji.

“U cilju realizacije povjerenih poslova i obezbjeđenja sredstava za prvu fazu radova na urgentnoj sanaciji, konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji graditeljske cjeline ‘Hasanšpašića kule’ upućuje se javni poziv zainteresovanim pravnim licima/donatorima za implementaciju radova na arheološkom istraživanju, konsolidaciji, sanaciji i konzervaciji zidina “Hasanpašića kule” i sanaciji prilaznog puta i klizišta u procijenjenoj vrijednosti od 100.000,00 KM (bez PDV-a) a prema prethodno pripremljenom projektnom zadatku JU Zavičajnog muzeja Travnik, te uvidu u stanje Hasanpašića kule od 19.05.2022. godine izrađenog od Federalnog ministarstva kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika, uz nadzor JU Zavičajni muzej Travnik i Općine Travnik i evaluaciji radova koje je potrebno izvesti na objektu”, navodi se u pozivu.

Cilj projekta i implementacije radova je zaustavljanje daljnje degradacije fizičke strukture objekta, sanacija oštećenja na pripadajućem zemljištu sa evidentiranim klizištem, substrukciji i nadzemnim dijelovima objekta, njegova konzervacija i restauracija, te stvaranje uvjeta za bezbjedno korištenje objekta u budućnosti, kao i unapređenje bezbjednosti po neposrednu okolinu.

Svrha radova je otklanjanje postojećih oštećenja na okolnom klizištu, deformacijama i oštećenjima temeljnog tla i temelja objekta, sanaciji podziđa pristupnih staza, pukotina u zidanim strukturama, zida iznad ulazne kapije, sanacija prozorskih otvora na sjevernom zidu, pažljivo prezidavanje dijelova zidova s pokrenutim blokovima kamena, izrada zaštitnih kapa na kruništima postojećih zidova radi zaštite zidova od prodora i negativnog uticaja atmosferilija, kao i drugi radovi neophodnim za stabilizaciju Hasanpašića kule, predviđeni projektnom dokumentacijom.

Kako se navodi, sredstva koja donator/korisnik uloži prilikom implementacije radova su bespovratna i donator/korisnik ista neće potraživati niti od Općine Travnik niti od JU Zavičajni muzej Travnik ni po kojem osnovu, a sa pravnim licem koje bude izabrano do strane stručne komsije zaključit će se notarski tripartitni ugovor.

Riječ o znamenitorsti koja se nalazi na istočnom ulazu u Travnik, neposredno uz magistralni put M5, u ulici Donje Osoje. 

Ovaj objekat, koji je imao dvojaku namjenu, izgorio je oko 1913. godine, a postoji nekoliko predaja o nekada trospratnoj kuli.

Izvor: akta.ba