Za subvencije poslovnim subjektima Grad izdvaja 1,5 miliona KM, uskoro javni poziv

Grad Banja Luka izdvojiće oko 1,5 miliona KM za dodjelu subvencija poslovnim subjektima na teritoriji grada u ovoj godini.

Predviđena je dodjela četiri vrsta subvencija, i to: za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje); za povećanje produktivnosti i podršku izvozu; za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, kao i subvencija subjektima čiji je rad otežan usljed provođenja rekonstrukcije dijela Jevrejske ulice.

Kako je navedeno u Programu dodjele subvencija poslovnim subjektima u gradu Banjoj Luci za 2024. godinu, koji je usvojen na sjednici Skupštine Grada održanoj početkom marta – 900.000 KM predviđeno je za podršku samozapošljavanju, dok će 300.000 KM biti izdvojeno za podršku povećanju produktivnosti i podršku izvozu. Osim toga, Grad Banja Luka se opredijelio da i ove godine podrži stare i umjetničke zanate i domaću radinost u gradu u ukupnom iznosu od 40.000 KM.

Kada je riječ o subvencijam za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje) cilj subvencije je pokretanje samostalne preduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti na teritoriji grada.

Ove subvencije podijeljene su u tri linije, od kojih je prva namijenjena preduzetnicima koji su na teritoriji grada registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje ili su izvršili promjenu podataka iz dodatnog u osnovno zanimanje u periodu od 28. maja 2023. do dana objave javnog poziva, te za nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – biro Banja Luka, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na teritoriji grada, do isteka javnog poziva.

Druga linija namijenjena je ženama koje pripadaju sljedećim kategorijama:
– Preduzetnice koje su na teritoriji grada registrovale samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje ili su izvršile promjenu podataka iz dodatnog u osnovno zanimanje u periodu od 28. maja 2023. do dana objave javnog poziva;
-Nezaposlene žene evidentirane u Zavodu za zapošljavanje RS – biro Banja Luka, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na teritoriji grada, do isteka javnog poziva.

Treća linija namijenjena je osobama starosti do 30 godina koje pripadaju sljedećim kategorijama:
-Preduzetnici koji su na teritoriji grada registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje ili su izvršili promjenu podataka iz dodatnog u osnovno zanimanje u periodu od 28. maja 2023. do dana objave javnog poziva;
-Nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – biro Banja Luka, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na teritoriji grada, do isteka javnog poziva.

Kada je riječ o subvenciji za podršku izvozu i povećanje produktiviosti – subvencija je namijenjena za nabavku osnovnih sredstava poslovnih subjekata koji djelatnost obavljaju u oblasti prerađivačke industrije – područje djelatnosti Ckoji su izvozno orjen gisani ili koji planiraju svoje proizvode da plasiraju u inostranstvo (prvi izvoz), a koji su registrovani na teritoriji grada. Pravo na subvenciju mogu ostvariti poslovni subjekti iz predhodnog stava, koji na dan raspisivanja javnog poziva imaju najmanje dva, a najviše četrdesetdevet zaposlenih radnika sa punim radnim vremenom, uključujući i vlasnika, ako se radi o samostalnom preduzetniku.

Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti je namijenjena samostalnim preduzetnicima registrovanim na teritoriji grada, a čija preduzetnička djelatnost ima status starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti, ostvaren u skladu sa odredbama Pravilnika o djelatnostima koje se smatraju starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinosti.

Uz novčanu podršku Grad Banja Luka obezbijediće i stručnu podršku kako pri izradi projektnih prijedloga, tako i pri realizaciji istog.

Nakon donošenje Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvenciju za 2024. godinu, uslijediće i raspisivanje javnog poziva za dodjelu subvencija poslovnim subjektima.

Grad Banja Luka