Odlične vijesti za sektor turizma u Federaciji BiH! 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojilo je milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje kamata i naknada na kredite, podržavajući razvoj poslovanja u turističkom sektoru.

Vlada SAD-a kroz projekt USAID Turizam pruža podršku realizaciji ovog programa kako bi pomogli razvoj turističkih preduzeća, smanjujući rizik investicija i jačajući brend BiH kao destinacije. Sektor turizma zahtijeva značajna ulaganja kako bi se iskoristili potencijali Bosne i Hercegovine i ojačao brend destinacije.

facebook