Za privredu FBiH skoro 26 mil KM – Objavljen javni konkurs za grantove

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu. Predmet konkursa je prikupljanje prijava po slijedećim projektima:

Projekt br. 1 Izgradnja poduzetničkih zona

Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne, prometne i energetske infrastrukture unutar poduzetničke zone, tamo gdje nedostatak iste predstavlja prepreku razvoju poduzetništva u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine, kao i uspostava/unapređenje usluga za razvoj poduzetništva unutar poduzetničke zone, te unapređenje komunikacijske infrastrukture kao faktora za ekonomski rast na lokalnoj razini. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 7,5 mil KM.

Projekt br. 2: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Pružanje savjetodavnih usluga, razvojno-istraživačkih i tehničko-tehnoloških usluga, pružanje znanja o digitalnim trendovima i vođenje u pripremi za digitalnu transformaciju poduzetnika, ciljano privlačenje investicija, umrežavanje i širenje tržišta, razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, akceleratora, klastera i razvojnih agencija); podizanje konkurentske sposobnosti poduzetnika edukacijom i unapređenjem poduzetničkih znanja i vještina i sufinanciranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 350.000 KM.

Projekt br. 3: Poticaj za organiziranje sajmova gospodarstva

Podrška organizaciji najznačajnijih sajmova gospodarstva u Federaciji BiH koji svojim sadržajima promiču i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 350.000 KM.

Projekt br. 4: Jačanje konkurentnosti MSP

Jačanje konkurentnosti i poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, uvođenje standarda kvalitete, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 13 mil KM.

Projekt br. 5: Podrška MSP u IT sektoru

Tehnološko unapređenje MSP i unapređenje kvaliteta proizvoda kroz nabavku nove opreme, integraciju AI alata i optimizaciju radnih procesa, sufinanciranje zapošljavanja junior stručnjaka kao i razvoj i komercijalizacija novih proizvoda/usluga u IT industriji. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 2,7 mil KM.

Projekt br. 6: Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

Poticanje razvoja obrta i srodnih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i modernizaciju proizvodnje, s ciljem unapređenja obrtništva odnosno povećanja kvaliteta proizvoda i rasta zaposlenosti i pružanje mentoring usluga. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 1 mil KM.

Projekt br. 7: Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s gledišta povećanja broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva. Kroz projekt će se realizirati subvencioniranje troškova nabavke opreme i pružanje mentoring usluga. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 1 mil KM.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 5. jun 2024. godine. Tekst konkursa i ostala potrebna dokumentacija po projektima dostupni su za preuzimanje na internet stranici Ministarstva – https://www.fmrpo.gov.ba/6050/.

Izvor: ba.ekapija.com