Vodna dozvola u neskladu sa zakonom: “Kako sačuvati ono malo neretvanske duše?”

“Izdavanjem Vodne dozvole prekršeno je nekoliko zakona, a stanovništvo jablaničkog jezera, biljni i životinjski svijet Neretve, prepušteni volji i savjesti pojedinaca čija uspješnost se mjeri ostvarenim profitom”

Agencija za Jadranski sliv izdala je korisniku 02.novembra 2022. Vodnu dozvolu koja se znatno razlikuje od ranijih, a zbog čega su Grad Konjic i Organizacija sportskih ribolovaca Konjic uputili žalbu. Nova dozvola, kako je navedeno u žalbama, krši nekoliko važnih zakonskih odredbi, i u krajnjoj mjeri može biti pogubna za biljni i životinjski svijet u dijelu toka rijeke Neretve.

Posljednja vodna dozvola koju je Agencija za jadranski sliv izdala  korisniku odnosno JP Elektropriveda, izdata je na period od 15 godina, a ranije je to bilo na pet godina. U koliziji je sa članovima Zakona o vodama, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Zakona o zaštiti prirode. Posljednja vodna dozvola ne definiše minimum odnosno donju granicu akumulacije, što znači da korisnik može ispustiti veći dio akumulacije ili sve, te  time narušiti ili trajno uništiti biljni i životinjski svijet a pri tome, po novoj Vodnoj dozvoli ne mora ni odgovarati za to, pa čak u odnosu na ranije dozvole, ne mora ni nadoknaditi štetu koju je prouzrokovao takvim činom. Na to su žalbom reagovali predstavnici Organizacije sportskih ribolovaca Konjic, ali i Grad Konjic. Za Radio Konjic o tome je govorio sekretar OSR Konjic Mirsad Trešnjo:

vodna dozvola u neskladu sa zakonom: “kako sačuvati ono malo neretvanske duše?”
Mirsad Trešnjo, sekretar OSR Konjic

“Ljudi u Konjicu trebaju znati, pogotovo oni koji gravitiraju prema Jablaničkom jezeru, da dobijanjem nove dozvole to jest njenom primjenom Jablaničko jezero više neće postojati, odnosno postojaće onoliko koliko to Elektroprivreda želi. Znamo da je cilj odnosno zadatak Elektroprivrede proizvodnja električne energije i dalja prodaja odnosno ostvarivanje profita. Oni po novoj Vodnoj dozvoli uopšte nisu dužni da se pridržavaju minimalnih graničnih vrijednosti zato što one nisu ni sastavni dio nove Vodne dozvole, uopšte nisu navedene. Također, novom dozvolom nisu dužni ni da nadoknade štetu ako se desi! ”

A novu Vodnu dozvolu izdala je Agencija za Jadranski sliv kojoj smo uputili dopis u kojem smo tražili pojašnjenje bitnih izmjena u odnosu na ranije dozvole. Među upućenim pitanjima su i :

– Zašto se korisniku izdala dozvola na period od 15 godina a ranijih godina je bila na 5

– Zašto u novoj dozvoli nisu navedene minimalne granice odnosno minimalna granična stanja

– Zašto je izbačen član 8.iz ranije dozvole od 2016.godine kojim se korisnik odn JP Elektroprivreda BiH obavezuje da u će slučaju štete nastale po bilo kom osnovu promjenom režima istu i nadoknaditi ?

 U odgovoru koji je stigao iz agencijskog Sektora za izdavanje vodnih akata je, između ostalog navedeno :

“…Na postavljena pitanja  nismo u mogućnosti dati odgovore obzirom da je u toku drugostepeni postupak pred resornim Ministarstvom, pokrenut  po žalbi na rješenje ove Agencije od 2.11.2022.godine na koje se pozivate, podnesenoj od strane Gradonačelnika Grada Konjic. Po okončanju upravnih postupaka i konačnosti upravnog akta koji bude donesen u predmetnom postupku stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje…”

Žalbu povodom izdavanja nove Vodne dozvole uputio je i Grad Konjic,a Esad Omerović iz Službe za prostorno uređenje, građenje i obnovu o tome kaže:

vodna dozvola u neskladu sa zakonom: “kako sačuvati ono malo neretvanske duše?”
Esad Omerović, Služba za prostorno uređenje gradnju i obnovu Grada Konjica

                “Žalba se uglavnom odnosi na to što nema ograničenja minimalnih stanja, što se daje na period od 15 godina. Smatramo da Grad Konjic mora zaštititi sebe, svoje privredne subjekte i one koji rade u tome, naravno poštujući i Agenciju  i  Elektroprivredu i njihovu osnovnu djelatnost ali isto tako ne možemo dopustiti da se bilo ko namiruje od prava i obaveza koje imaju i prema nama jer mi uz ovo živimo. Dakle, mi ne želimo da imamo štete po prirodu, po okoliš, pa čak i po naše privredne subjekte ako ne moramo. Nije nam jasno zbog čega nisu utvrđene minimalne vrijednosti akumulacije i da se suštinski ne vrši ispuštanje iz akumulacije više od prirodnog dotoka odnosno da nemamo sad potok ovdje. To je otprilike sažetak upućene žalbe” poručio je Omerović.   

Predsjednik skupštine OSR Konjic Hrabren Kapić, kaže kako je apsurdno što Agencija ukidanje minimalne granične vrijednosti pravda elaboratom iz 1981.godine i revidiranim elaboratom iz 1987.godine, jer su se od tog perioda mijenjali i zakoni i korisnici, a svjedočimo i klimatskim promjenama.

vodna dozvola u neskladu sa zakonom: “kako sačuvati ono malo neretvanske duše?”
Hrabren Kapić, predsjednik Skupštine OSR Konjic

“Činjenica je da su se od 2000.godine donosili svi ovi važni zakoni u Federaciji kao što su Zakon o vodama, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o slatkovodnom ribarstvu, i ne mogu se povezivati sa elaboratom od prije 35-40 godina. Tražimo da se ispoštuju Zakoni, da se Vodna dozvola vrati na onaj period od 5 umjesto od 15  godina. Okolnosti su se promijenile, promijenjeni su zakoni, uslovi, korisnici i neko mora napraviti novu studiju” poručio je Kapić.

Taj period od 15 godina trebao bi se dodatno preispitati i zbog nedavno (24.11.2022.) usvojene Odluke Vlade FBiH o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH za razdoblje od 2022. do 2027. godine, dakle 5 godina. Postavlja se i pitanje da li je ekološki prihvatljiv, i zakonski potkrijepljen rok od 15 godina s obzirom na nastojanja pridruživanja EU i klimatske promjene, te činjenicu (koja je navođena i u ranijim dozvolama) da se utvrđeni uvjeti iz dozvole moraju preispitivati svakih 5 godina? Zašto se nisu poštovali članovi Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Zakona o vodama. Sa tim pitanjima smo se obratili i Ministarstvu okoliša i turizma FBiH, a odgovor je sljedeći:

  “…naznačena pitanja a upućena na Federalno ministarstvo okoliša i turizma se nalaze u nadležnosti institucija koje izdaju vodne akte. FMOIT je izdavao okolišnu dozvolu prema starom Zakonu o zaštiti okoliša. Prema novom zakonu taj postupak je razdvojen na prethodnu procjenu, procjenu (SUO) i ako je potrebno za određene pogone i postrojenja izdaje se okolišna dozvola (ovo se radi isključivo za nave pogone i postrojenja) koja propisuje mjere zaštite okoliša. Vodni akti također definiraju sve uvjete vezane za vodu i u isključivoj su nadležnosti nadležnih ministarstava ili Agencije za vodno područje Jadranskog mora ako je u pitanju Jadranski sliv.”

Nepoštivanjem minimalnih graničnih vrijednosti, na što su između ostalog upozorili iz Organizacije sportskih ribolovaca Konjic i Grada Konjica, može se trajno narušiti ali i uništiti billjni i životinjski svijet u i oko rijeke.  Predsjednik Udruženja za zaštitu okoliša Zeleni Neretva Konjic Amir Variščić o tome kaže:

vodna dozvola u neskladu sa zakonom: “kako sačuvati ono malo neretvanske duše?”
Amir Variščić, Udruženje za zaštitu okoliša Zeleni Neretva Konjic

                 “Dakle, ovom vodnom dozvolom Elektroprivreda može ali ne mora poštovati moralne i ekološke standarde jer nisu propisani dozvolom. Do sada je zbog ponašanja Elektroprivrede i ispuštanja akumulacije i ispod minimuma odnosno ispod postavljenih minimalnih vrijednosti koje su tada postojale, ispaštao biljni i životinjski svijet. Ovo što je urađeno ovim vodnim aktom a što se tiče biljnog i  životinjskog svijeta, nije teško za pretpostaviti šta će se desiti. Ukoliko zaživi ova Vodna dozvola u kojoj nije precizirana minimalna granična vrijednost, bojim se da će štete zaista biti neprocjenjive. A samim tim možemo zaboraviti i na taj turizam o kojem govorimo i kojem težimo.  ”

Nadležnosti ili nenadležnosti, odgovornost ili neodgovornost. Prema trenutnim odredbama – isključivo je dobra volja korisnika da li će sačuvati biljni i životinjski svijet, te da li će uništiti porodične biznise onih koji su se odlučili na ostvarivanje prihoda od turizma neretvanskim tokom na konjičkom području.

Pojašnjenja smo tražili i iz Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva FBiH, ali smo do zaključenja teksta ignorirani.

Izvor: radiokonjic.ba