VJEŠTINE BUDUĆNOSTI

Vještine koje se često ističu kao ključne za uspjeh u budućnosti često odražavaju brze promjene u tehnologiji, društvu i radnom okruženju. Evo nekoliko vještina koje se često smatraju važnim za budućnost: 

Kako se tržište rada stalno mijenja, procjene kažu da će čak 65% osnovaca koji kreću u školu, raditi poslove koje mi danas ni ne možemo zamisliti da će postojati. Sa druge strane, često se govori i o tome da će roboti zamijeniti poslove koje danas obavljamo, ali to ne znači da treba da se plašimo novih tehnologija, jer bilans je sledeći – tehnologija je u poslednih 140 godina stvorila više radnih mjesta nego što ih je nestalo zbog njenog razvoja. 
  
Danas, kada se sve mijenja, jedini način da budemo u koraku sa promjenama i vremenom jeste da kritički preispitujemo sve za šta znamo, jer ne znamo koliko je neka tvrdnja stvarno istinita i kada će se promijeniti (naši roditelji su o svemiru mogli slušati samo preko TV-a, a danas se već govori o turističkim putovanjima u kosmos). Ono na čemu takođe insistira svaki program STEM edukacije jeste i timski duh i saradnja među mladima. Kada malo bolje razmisliš, ni jedan čovjek ne zna apsolutno sve, a jedini način da saznamo što više jeste da se udružujemo i razmjenjujemo znanja i informacije.  


  
 
Jedne od ključnih vještina  21. vijeka su i medijska, informatička i digitalna pismenost. Razlikovati lažne vijesti, neobjektivne članke, pratiti dešavanja u svijetu tehnologije, a sa druge strane, ne samo kao krajnji korisnik ili korisnica upotrebljavati računar, već poznavati i osnove programiranja, predstavlja imperativ za svakog mladog čovjeka. 
 
Vještine koje se često ističu kao ključne za uspjeh u budućnosti često odražavaju brze promjene u tehnologiji, društvu i radnom okruženju.

Evo nekoliko vještina koje se često smatraju važnim za budućnost: 

 • Digitalna pismenost: Sposobnost efikasnog korišćenja digitalnih alata, tehnologija i resursa. To uključuje osnovno razumijevanje programiranja, rad s podacima, korišćenje digitalnih platformi i alatki.
 • Rješavanje problema: Sposobnost analiziranja složenih situacija, prepoznavanja problema i razvijanja kreativnih rješenja. Ova vještina je ključna u različitim kontekstima, od poslovnog okruženja do svakodnevnog života.
 • Kritičko razmišljanje: Mogućnost kritičkog procjenjivanja informacija, donošenje informisanih odluka i razumijevanje implikacija svojih postupaka.
 • Timski rad: Suradnja i komunikacija s drugima, kao i sposobnost rada u timskom okruženju. Timski rad postaje sve važniji kako se organizacije sve više okreću suradničkim pristupima.
 • Komunikacijske vještine: Sposobnost jasnog izražavanja ideja, efikasne komunikacije putem različitih medija, uključujući pisanje, govor i vizualnu komunikaciju.
 • Emocionalna inteligencija: Razumijevanje vlastitih emocija i emocija drugih, te sposobnost efikasnog upravljanja emocijama. Ovo je važno u međuljudskim odnosima i liderstvu.
 • Učenje tijekom cijelog života: Sposobnost kontinuiranog učenja i prilagođavanja promjenama. Brza evolucija tehnologije znači da će ljudi morati stalno nadograđivati svoje vještine tokom karijere.
 • Inovativnost i kreativnost: Sposobnost generiranja novih ideja, pristupa problema s inovativnim rješenjima i sposobnost razvijanja originalnih koncepta.
 • Globalna svijest: Razumijevanje globalnih problema, kultura i perspektiva te sposobnost rada u globalnom okruženju.
 • Adaptabilnost: Fleksibilnost i prilagodljivost promjenama. Sposobnost brzog prilagođavanja novim situacijama i uvjetima. 

Ove vještine mogu pomoći ljudima da budu konkurentni i uspješni u dinamičnom i tehnološki naprednom društvu budućnosti. Važno je napomenuti da će se potrebe tržišta rada i dalje mijenjati, pa je kontinuirano usavršavanje ključno. 


Kako se pripremiti za ono što dolazi? 
 
Pitanje je da li ikada možemo biti pripremljeni ili predvidjeti ono što će se u budućnosti dešavati, ali rizik da budeš manje uspješan ili uspješna, ili odabereš profesiju koja će za nekoliko godina biti automatizovana i zamijenjena programom, mogu smanjiti sledeći savjeti: 

 • Očekuj neočekivano – Prvo je važno da spoznaš da su promjene sasvim izvjesne i da na njih ne treba reagovati kao na nešto nužno negativno. Razvoj tehnologije donosi i hiljade novih prilika! Hajde da vidimo koliko tvoja mašta daleko ide: koje neobično zanimanje danas ne postoji, a misliš da će u Crnoj Gori za 10 godina biti sasvim normalno i učestalo?
 • Obrati pažnju na to kako tehnologija utiče i na ostale industrije – Tehnologija utiče kako na sve aspekte naših života, tako i na sve insustrije koje znamo. Danas programeri svoja radna mjesta pronalaze u istraživačkim timovima, timovima za predviđanje vremenskih prognoza ili u bankama.
 • Stalno uči – Najbolji način na koji se možeš pripremiti na ono što dolazi jeste učenjem! I ovo nije samo ono poznato dosađivanje roditelja da se fakultet mora završiti, već je dokazano da mladi sa diplomom fakulteta imaju nižu stopu nezaposlenosti i veću prosječnu platu. Ipak, ne daj se prevariti i pomislti da je nakon završetka školovanja kraj sa učenjem. Mala tajna: tada tek sve počinje.
 • Razvijaj meke osobine – Postoje oblasti u kojima nas roboti nikada neće zamijeniti: prepoznati šansu, biti kreativan ili kreativna, komunicirati sa ljudima i pregovarati. Ljudi koji imaju slične meke vještine će prije napredovati na poslu i skloniji su uspjehu.
 • Prati svoju strast! – Sada, kada vjerovatno i nisi siguran ili sigurna koje ćeš zanimanje odabrati, ne zaboravi da izbor fakulteta i buduće profesije predstavlja jednu od najvažnijih životnih odluka. Uvijek biraj ono što voliš, što te inspiriše i što voliš da istražuješ.

Na kraju, imaj u vidu da uvijek možeš da se predomisliš i okreneš se nečemu novom! 

Izvor: lonac.pro