Vijeće Evrope promovira zaštitu ženskih prava na nacionalnom nivou

Vijeće Evrope je kreiralo internet stranicu  na kojoj su predstavljene redstavlja mjere i prakse koje su zemlje članice Savjeta Evrope uspostavile tokom krize da bi poboljšale uticaj na ženska prava.

To uključuje  mjere za sprečavanje nasilja nad ženama, zaštitu žrtava i procesuiranje počinioca – kao i dostupne podatke i pokazatelje o rodno zasnovanom nasilju,  nasilju u porodici tokom ovog razdoblja – i mjere poduzete u vezi s drugim relevantnim aspektima, kao što su seksualno zdravlje i reproduktivna prava, te ekonomska nezavisnost žena. Informacije sadrže i ulogu radnica u pandemiji, ulogu žena u neplaćenom i brižnom radu, ranjive grupe žena itd.

Više na : https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights

Related Posts

Dodjeljena sredstva za građanske inicijative: Građani sa preko 50.000 KM pokreću 21 inicijativu u TK

Dodjeljena sredstva za građanske inicijative Građani sa preko 50.000 KM pokreću 21 inicijativu u TK Komisija razmatrala veliki broj aplikacija – podrška će biti pružena najinovativnijim idejama kojima se rješavaju problemi u zajednicama                 Fondacija tuzlanske zajednice danas je u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ potpisala ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa, za unapređenje uslova […]

Svaka neispunjena želja pronašla je svog prijatelja

Udruženje porodica i prijatelja dece obolele i izlečene od leukemije i drugih malignih bolesti „PIPOL“ tokom meseca decembra realizovalo je program Novogodišnjeg darivanja za decu i mlade obolele i izlečene od raka sa područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta BiH i dela RS-a. Zahvaljujući podršci grada Tuzla i javnih preduzeća sa područja Grada Tuzla kao brojnih društveno odgovornih[…]