Vijeće Evrope promovira zaštitu ženskih prava na nacionalnom nivou

Vijeće Evrope je kreiralo internet stranicu  na kojoj su predstavljene redstavlja mjere i prakse koje su zemlje članice Savjeta Evrope uspostavile tokom krize da bi poboljšale uticaj na ženska prava.

To uključuje  mjere za sprečavanje nasilja nad ženama, zaštitu žrtava i procesuiranje počinioca – kao i dostupne podatke i pokazatelje o rodno zasnovanom nasilju,  nasilju u porodici tokom ovog razdoblja – i mjere poduzete u vezi s drugim relevantnim aspektima, kao što su seksualno zdravlje i reproduktivna prava, te ekonomska nezavisnost žena. Informacije sadrže i ulogu radnica u pandemiji, ulogu žena u neplaćenom i brižnom radu, ranjive grupe žena itd.

Više na : https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights