USAID-ov projekat Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/A): Mreža za izgradnju mira organizovala studijske posjete za lokalne resursne organizacije

Mreža za izgradnju mira u okviru USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/A) radi na jačanju kapaciteta lokalnih organizacija kako bi u zajednicama i sredinama u kojima djeluju, kao lokalni resursni centri mogle da kreiraju i pruže usluge koje nedostaju, a cilj im je osnaživanje zajednice.

Timovi Udruženja za lokalne razvojne inicijative ALDI iz Goražda i „Prijatelji Srebrenice“ imali su priliku da tokom dvije studijske posjete, u Tuzli i Livnu, posjete partnerske organizacije na USAID Snaga lokalnog programu i na terenu se uvjere o uspješnim praksama metodologije koja je usmjerena na mobilisanje lokalnih resursa za rješavanje izazova u zajednici.

Tokom studijske posjete Tuzli, učesnici su se upoznali sa brojnim inicijativama i izazovima na kojima veoma uspješno već godinama radi, Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u saradnji sa brojnim partnerskim organizacijama, mjesnim zajednicama i grupama građana. Među njima su i Mreža aktivnih zajednica i Udruženje za nenasilnu komunikaciju koje su učesnici takođe posjetili. FTZ je prepoznata od strane građana po svojim inovativnim praksama u razvoju mjesnih zajednica i brojnim inicijativama.

Domaćin u Livnu, Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno), predstavio je uspješne prakse u zagovaranju za prava radnika, aktivizmu i promociji lokalnih zajednica. Učesnici posjete su razgovarali sa partnerima i korisnicima grantovske podrške CGS-a, Udruženjem građanki Grahovo i Udruženjem „PUŽ“ i upoznali se sa iskustvima ovih organizacija. Također, tokom posjete Livnu učesnici studijske posjete imali su priliku da se upoznaju sa radom Linnovate Business Parka poslovnog inkubatora (16 startupa).

ALDI i Prijatelji Srebrenice su se tokom studijskih posjeta upoznali sa partnerskim organizacijama u okviru USAID Snaga lokalnog programa, ostvarili kontakte i imali priliku da razriješe nedoumice u vezi sa brojnim zadacima koji su ispred njih. Razmjena iskustava prilikom ovih studijskih posjeta itekako će doprinijeti uspješnijem sprovođenju programa i u Goraždu i u opštinama Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica.

ALDI i Prijatelji Srebrenice će putem grantova u svojim lokalnim zajednicama, obezbjeđenim kroz ovaj program, podržati organizacije i neformalne grupe koje kroz svoje aktivnosti uključuju građane i rade na rješavanju pitanja od društvenog značaja.

Prijatelji Srebrenice će u narednom periodu završiti mapiranje nevladinih organizacija na svom ciljanom području, a potom i raspisati poziv za dodjelu grantova. Svim zainteresovanim će biti pružena podrška u razvoju aplikacija, kao i mentorska podrška tokom provođenja aktivnosti.

Tekst: A.A/ Foto: M.N.