U sklopu USAID-ovog projekta „Diaspora Invest“ održana infosesija o Programu dodjele bespovratnih sredstava

U partnerstvu Grada Zenica i USAID projekta „Diaspora Invest“ u Zenici je održana infosesija o Programu dodjele bespovratnih sredstava.

Program osigurava grant sredstva za mala i srednja preduzeća koja su u procesu osnivanja ili su osnovana u posljednje tri godine te koja su u (su)vlasništvu člana/ice bh. dijaspore, ili imaju dokazivu poslovnu vezu sa bh. dijasporom. Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje nabavke opreme (ulaganje u stalna sredstva) i moguće je aplicirati do 70.000 KM.

U sklopu ovog programa je 22. septembra 2023. godine objavljen javni poziv, a rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu grantova je 21. septembar 2024. godine, do 16:00 sati.

Poziv je otvoren za kompanije (d.o.o., d.d.) koje nisu starije od 3 godine (od dana poziva) te koje imaju poslovnu vezu sa članovima dijaspore (kroz suvlasništvo u kompaniji ili druge oblike dokazive poslovne saradnje).

Članovima dijaspore sa smatraju lica koja stalno borave izvan zemlje ili su se vratila u BiH u posljednjih 5 godina (uz dokaz da su najmanje 3 godine proveli u inostranstvu).

Grad Zenica jedna je od 23 jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u USAID-ovom projektu „Diaspora Invest“, čiji je cilj osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj. 

Izvor: zenica.ba