U planu transformacija Bjelašnice i Igmana u cjelogodišnje turističke destinacije

Direktor KJP ZOI ‘84 Jasmin Mehić predstavio je jučer na Bjelašnici Nacrt Master plana čiji je cilj transformacija Bjelašnice i Igmana u održive i pristupačne centre za cjelogodišnje rekreativne aktivnosti za ljubitelje zimskih i ljetnih sportova, planinare i ljubitelje prirode.

“Iako smo na Bjelašnici u protekle tri godine investirali više od 30 miliona KM i izvršili obnovu gotovo svih instalacija i sadržaja koji su izgrađeni za održavanje olimpijskih igara 1984., svjesni smo potrebe za novim sadržajima koji će omogućiti razvoj turizma i transformaciju ski-centra Bjelašnica – Igman u cjelogodišnju turističku destinaciju”, naveo je Mehić.

Dodao je da Vlada KS pruža kontinuiranu podršku, kao i Općina Trnovo, ali i nadležna ministarstava i zavodi, da nastave s projektima ulaganja u tu turističku destinaciju.

“Kako bismo investicije usmjerili u pravom pravcu ali i kreirali strategiju razvoja za narednih 20 godina, uz podršku Delegacije EU pokrenuli smo izradu Master plana koji predstavlja strateški dokument za razvoj destinacije”, poručio je Mehić.

Nacrt Master plana pripremila je austrijska kompanija Input Projektentwiklung GmbH u konzorcijumu kompanijama Ernst & Young d.o.o. Beograd i PPG d.o.o. Sarajevo, a finansirala ga je Evropska unija sa 280.000 eura.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler istakao je da podržavaju te aktivnosti jer vjeruju u Bosnu i Hercegovinu i njenu budućnost na evropskom putu.

“Istovremeno, ovo je jedan od signala razvoja i napretka i iskorištenja ove prelijepe prirode kojom raspolažete. Jedino je promjena konstantna, a promjena podrazumijeva i odgovarajuće prilagođavanje. Danas smo razgovarali o tome kako da ostvarimo da Bjelašnica i Igman, osim postojećeg zimskog turizma, osiguraju i ljetnju ponudu. Hvala svim nivoima vlasti na timskom radu i angažmanu, jer jedino tako možemo osigurati istinski rezultat”, rekao je Sattler.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk kazao je da je Master plan došao u pravom trenutku te da će kristalizirati viziju Vlade u budućim pravcima djelovanja.

“Želimo da Bjelašnici i Igmanu vratimo stari olipmijski sjaj i da postanu regionalni turistički centar sa sadržajima za turiste i građane tokom 365 dana u godini. Zahvaljujući upravi preduzeća ZOI ‘84, mnogo toga je urađeno u proteklom periodu, stabilizovano je finansijsko poslovanje firme, rekonstuisana postojeća infrastruktura te pripremljena dokumetacija i planovi za realizaciju Master plana. Zahvalan sam Delegaciji EU na namjeri da nam budu značajna podrška i ovom segmentu privrede”, istakao je Uk.

Predstavljanju plana prisustvovali su još i federalna ministrica turizma Nasiha Pozder, ministar privrede KS Zlatko Mijatović, ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda, ministar finansija KS Afan Kalamujić, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Bojan Bošnjak, direktorica zavoda za izgradnju KS Belma Barlov, načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur i načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo.

Izvor: akta.ba