Stupio na snagu Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

U Službenim novinama Federacije BiH 28/20 od 07. maja 2020. godine, objavljen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Zakonom se propisuje subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te uspostava Garancijskog fonda.

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH i prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće.

Zakon možete preuzeti OVDJE.