Institucije kulture za 21. Stoljeće – Poziv na edukaciju institucijama kulture

Centar za promociju civilnog društva započeo je sa implementacijom projekta „Kulturne i kreativne industrije u institucijama kulture u Kantonu Sarajevo“ čiji je pokretač i finansijer Ministarstvo za kulturu i sport KS.

Od 11. maja 2020. godine počinju online edukacijama na teme: Menadžment i preduzetništvo za 21. stoljeće u kreativnim industrijama, Leadership i menadžment ljudskih potencijala, Marketing menadžment u kreativnim industrijama, Digitalni marketing i društveni mediji, te Razvoj pojedinaca i kreiranje tima, i odnosi s javnošću i vještine javnog govorništva.

Ovom prilikom pozivamo i institucije kulture iz Bosne i Hercegovine i izvan Kantona Sarajevo da se pridruže edukacijama. Zainteresovani se mogu javiti na mail tarik.mocevic@cpcd.ba.