Stiže li konačno kraj gužvama na šalterima CIPS-a: Vlada KS izdala važnu uputu institucijama

Dugom čekanju u redovima za CIPS uskoro bi trebao doći kraj te bi se taj dokument trebao dobijati elektronskim putem, barem kada je u pitanju Kanton Sarajevo.

Na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admira Katice, a s ciljem poboljšanja usluga za građane, smanjenja gužvi i efikasnijeg rada javne uprave, Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas zaključak kojim je zadužila sva ministarstva, uprave i zavode da podnesu zahtjeve za stalni pristup podacima (web servisu) Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine – IDDEEA.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo suočava se sa velikim brojem zahtjeva za izdavanje PBA3 obrazaca – tzv. CIPS prijavnica.

Prema statističkim pokazateljima, godišnje se izda oko 500.000 CIPS prijavnica, što uzrokuje potrošnju materijalnih sredstava Ministarstva, te uzrokuje gužve i nezadovoljstvo građana na mjestima gdje se isti izdaju. Ovaj problem dodatno je izražen od sredine prošle godine kada je počela obnova ličnih dokumenata usljed isteka desetogodišnjeg roka važenja, o čemu je ministar Katica već govorio u javnosti. Elektronska razmjena podataka između ovih organa i institucija sa IDDEEa-om je trajno rješenje problema, posebno imajući u vidu da je IDDEEA osigurala sve preduslove za to.

“Samo u prvom kvartalu 2024.godine naši sektori za građanska stanja izdali su skoro 135.000 CIPS prijavnica, dok je broj izdatih ličnih dokumenata skoro 48.000. IDDEEA BiH je omogućila nadležnim organima, općinama, gradovima, bankama i drugim institucijama koji od građana traže dostavljanje CIPS prijavnica da podnesu zahtjev za pristup elektronskim web servisima gdje će imati direktan uvid u evidenciju prebivališta, a sve kako bi se postigla efikasnija javna uprava i spriječila dugotrajna čekanja. Ja ih još jednom pozivam da iskoriste ovu mogućnost. Podrška koju je Vlada KS danas pružila MUP-u Kantona Sarajevo donošenjem ovog zaključka, imat će veoma konkretne benefite ne samo za našu administraciju, nego prevashodno za građane”, izjavio je ministar Katica.

Vlada Kantona Sarajevo predvidjela je rok od 90 dana u kojem Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava civilne zaštite, Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo i Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći, moraju podnijeti zahtjeve za stalni pristup podacima (web servisu) Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).

Izvor: klix.ba