Šta misle građani o radu nevladinih organizacija?

Institut za razvoj mladih KULT u proteklom periodu organizirao je dvodnevnu konferenciju pod nazivom  “Sadašnjost i budućnost: Lokalni napredak uz snažne organizacije civilnog društva”.

Cilj ovog događaja bio je pružiti sveobuhvatan pregled trenutnog stanja civilnog društva u BiH, kao i prilike za napredak i korake ka stvaranju produktivnijih zajednica u našoj zemlji.

Rad nevladinih organizacija uglavnom izaziva različite reakcije među građanima – od entuzijazma i podrške do skepticizma i kritike. Mišljenja o radu nevladinih organizacija oblikuju se na osnovu različitih faktora, uključujući transparentnost, efikasnost, oblast djelovanja i percepciju utjecaja tih organizacija na društvo. Ponekad, neinformiranost građana može doprinijeti negativnom mišljenju i kritikama upućenim nevladinim organizacijama.

Dok su tekle pripreme za konferenciju, odlučili smo porazgovarati sa građanima. A onda smo upravo na ovom događaju, pogledali dva kratka videa, u kojima građani Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Tuzle iznose svoje mišljenje o radu nevladinih organizacija.

Većina građana smatra da nevladine organizacije igraju vrlo važnu ulogu u društvu, pružaju podršku, zaštitu i promoviraju pozitivne promjene u oblastima koje su često zapostavljene. Ipak, dok mnogi prepoznaju, cijene i vrednuju rad nevladinih organizacija i njihov doprinos društvu u cjelini, postoji i dio građana koji je skeptičan prema njihovom radu. Povećana transparentnost, uključivanje lokalnih zajednica i fokus na konkretne rezultate mogli bi pomoći u izgradnji povjerenja građana u nevladine organizacije i njihov rad.

Šta su nam rekli građani o radu nevladinih organizacija možete pogledati OVDJE.

Svi oni koji smatraju važnim djelovanje nevladinih organizacija, rado navode organizacije iz svojih zajednica koje su zaslužne za to mišljenje. Institut za razvoj mladih KULT naveden je kao pozitivan primjer nevladine organizacije koja radi u korist građana, kreira promjene i pravi korak naprijed ka boljem društvu.

A koje su to još organizacije navedene kao pozitivni primjeri i da li građani smatraju da ih ima dovoljno, saznajte OVDJE.

Izvor: mladi.org