Građanima Tuzlanskog kantona od danas dostupni digitalni zdravstveni kartoni

Građani Tuzlanskog kantona od danas mogu pristupiti portalu e-Pacijent, koji omogućava uvid u digitalni karton s medicinskom dokumentacijom, nalazima, uputnicama i terminima za specijalističke preglede.

Portal e-Pacijent pruža individualni pristup ortopedskim pomagalima, radiološkim procedurama poput CT-a i MR-a, oftalmološkim pregledima, kao i laboratorijskim nalazima.

E-Portal također omogućava uvid u prava koja osigurava Zavod, uključujući provjeru statusa osiguranja i e-Uputnice, te status uputnice za dijagnostičke procedure. (nn)

Izvor: tuzlalive.ba