Spoljnotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine u periodu januar- februaru 2024.

U periodu januar- februaru 2024. godine Bosna i Hercegovina je ostvarila ukupan obim razmjene od 6,9 mlrd. KM, što je manje za 116,1 miliona KM ili 2% u odnosu na isti period prethodne godine. Od toga ukupna vrijednost izvoza iznosi 2,6 mlrd. KM,  što je smanjenje izvoza za 373,2 miliona KM ili 12,65%.  Istovremeno je uvezeno robe u vrijednosti od 4,35 mlrd. KM, što je više za 257,3 miliona KM ili 6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Prikazana kretanja spoljnotrgovinske razmjene utiču na vrijednosti neto izvoza, a posljedično i na rast bruto domaćeg proizvoda. Karakteristično je da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju slična kretanja (pad izvoza i povećanje uvoza) u prva dva mjeseca ove godine. Ovo nam govori o smanjenoj potražnji glavnih trgovinskih partnera, prije svega EU, gdje se plasira oko 70% proizvoda.

Karakteristično je da padu izvoza BiH od 373,2 miliona sa oko 80% doprinose samo dva proizvoda tj. tarife. Pad električne energije u referentnom periodu iznosio je oko 140 miliona KM, dok je pad tarife željezo i čelik iznosio oko 160 miliona KM. Razloge ovakvih kretanja treba tražiti u promjenama cijene električne energije na berzama, odnosno stabilizacijom tržišta energenata i visokim troškovima proizvodnje i padom potražnje za čelikom i željezom  u svijetu. U pojedinim industrijskim granama u BiH primjetna je neodgovarajuća koncentracija ponude, s malim brojem privrednih subjekata. Promjenama na nivou jednog ili izrazito malog broja preduzeća značajno se utiče na ukupnu industrijsku granu i spoljnotrgovinsku razmjenu, što se i desilo u prva dva mjeseca ove godine.

Kada je riječ o ključnim tržištima primjetan je pad izvoza.  Najveći obim razmjene već dugi niz godina  imamo sa sljedećim zemljama: Hrvatska Njemačka, Srbija, Slovenija, Austrija i Italija. Po ukupnom obimu razmjene najznačajniji partner iz EU je Hrvatska, s kojom je u analiziranom periodu ostvaren ukupan obim razmjene od 1,2 mlrd KM. U Hrvatsku smo izvezli robe u ukupnoj vrijednosti od 375,5 miliona KM, što je manje za 60,8 miliona KM ili 14%, dok smo iz Hrvatske istovremeno uvezli robe u ukupnoj vrijednosti od 849,8 miliona KM,  što je povećanje od 70,8 miliona KM ili 9%. Od zemalja CEFTA-e najznačajniji partner je Srbija, s kojom smo ostvarili 823,9 miliona ukupne robne razmjene. U Srbiju je izvezeno robe u vrijednosti od 250,9 miliona KM, što predstavlja smanjenje za 114,3 miliona KM ili 31%, a istovremeno je uvezeno robe u vrijednosti od 572,9 miliona KM, što je povećanje od 34,7 miliona KM ili 6%.

Po pokrivenosti uvoza izvozom naši najznačajniji partneri su Austrija i Njemačka. Sa Njemačkom ostvarujemo suficit u vrijednosti od 26,1 milion KM, usljed izvoza od 435,9 miliona KM i uvoza od 409,9 miliona KM, tako da je pokrivenost uvoza izvozom 106%. Robna razmjena sa Austrijom je također rezultirala suficitom, i to u vrijednosti od 21,9 miliona KM. Izvoz u Austriju iznosi 251,5 miliona KM, a uvoz 229,7 miliona KM, što je rezultiralo pokrivenosti uvoza izvozom u vrijednosti od 110%.

Izvor: komorabih.ba