Skupština Srednjobosanskog kantona osigurala sistemsku brigu o mladima kroz usvajanje prve strategije prema mladima

Na današnjoj sjednici Skupština Srednjobosanskog kantona jednoglasno je usvojila Strategiju prema mladima 2022-2027. Za mlade u Srednjobosanskom kantonu ovo znači kreiranje novih programa i prilika koje će unaprijediti položaj mladih. Novi programi i prilike koje će se provoditi u narednim godinama zasigurno će osigurati bolje uslove u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne sigurnosti mladih,  te bolje podrške aktivizmu, kulturi i sportu mladih. Jedini objektivni put ka poboljšanju položaja mladih je zajedničko djelovanje svih relevantnih institucija i aktera kroz politiku prema mladima.  

Posebno je važno naglasiti da su strategijom predviđene aktivnosti koje će mladima osigurati učešće u procesima odlučivanja i podrške omladinskim organizacijama i razvoju omladinskog sektora u ovom dijelu BiH, ali i podržati kvalitetnije stambeno zbrinjavanje mladih.

Predložene mjere i aktivnosti ovom strategijom su zasnovane na ranije provedenom istraživanju o potrebama i problemima mladih, te analizom postojećih i dosadašnjih programa koje su se provodile u ovom kantonu. Kroz predloženih sedam strateških ciljeva u predviđenom periodu neke od važnijih mjera odnose se na bolje i kvalitetnije obrazovanje kroz koje će se osigurati više prakse,  podršku mladima na tržištu rada i kroz programe za razvoj poduzetništva mladih, te niz mjera i aktivnosti koji će aktivnije podržati uključivanje mladih u procesima donošenja odluka i bolju suradnju vlasti na kantonalnom nivou sa lokalnim upravama. 

S. Kristo

Proces izrade prvog strateškog dokumenta za mlade na području Srednjobosanskog kantona vodio je Radni tim za izradu Strategije za mlade u Srednjobosanskom kantonu, u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, a na inicijativu Suzane Krišto, zastupnice u Skupštini Srednjobosanskog kantona.

Izvor: mladi.org

Related Posts

Trening Finansijski menadžment

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE provodi trening o temi finansijski menadžment koji je od velike važnosti za jačanje organizacijskih kapaciteta. Iako se djelovanje nevladinih organizacija zasniva na plemenitim i društveno korisnim idejama i ciljevima, njihov rad nije imun na probleme koji su svakodnevica savremenog života i poslovnih izazova u smislu izgradnje i provođenja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja, putem kojeg se […]

Trening Upravljanje projektnim ciklusom 2022.

Upravljanje projektnim ciklusom nas uči kako da stvari povezujemo u jednu logičku cjelinu, da posložimo korake našeg rada na način da on zaista bude produktivan i smislen. Upravljanje projektnim ciklusom uglavnom vežemo za projekte, ali njegova funkcija je, zapravo, višedimenzionalna, te ga možemo primjenjivati prilikom kreiranja naših strateških planova, u upravljanju ljudskim resursima, ali i u svakodnevnom[…]