Savjeti gradonačelnika Živinice

Radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti Gradonačelnik donosi Odluku o osnivanju 5 vaninstitucionalno savjetodavnih tijela. Odlukom se utvrđuje broj članova Savjeta kao i njegova kvalifikaciona struktura. Savjet gradonačelnika vrši savjetodavne poslove za potrebe općinskog načelnika u svrhu efikasnog i stručnog rukovođenja jedinstvenim lokalnim organoma uprave i stručnom službom gradonačelnika, u obavljanju stručnih, tehničkih i drugih poslova u pripremanju, donošenju i izvršavanju zaključaka i drugih akata iz njegove nadležnosti.

Više na: https://gradzivinice.ba/savjeti-nacelinka/