SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PROAKTIVNI GRAĐANI I GRAĐANKE ZAJEDNO ZA PROMJENE

Na današnjem događaju „Zajedno sa proaktivnim građanima i građankama“ u Brčkom promovisano je učešće građana i građanki u procesu donošenja odluka. Jedna od ključnih poruka sa skupa bila je da istinski aktivizam kreće od ličnog primjera svakog pojedinca i angažmana u zajednici u kojoj živimo.

Događaj „Zajedno sa proaktivnim građanima i građankama“ okupio je predstavnike organizacija civilnog društva iz Brčkog i okoline, lokalne aktiviste i aktivistkinje, kao i predstavnike lokalnih vlasti u Distriktu i okolnim općinama/opštinama. Namjera skupa bila je razmijeniti iskustva i ideje za razvoj lokalnih organizacija civilnog društva kako bi što bolje definisali prioritetne potrebe građana u svojim zajednicama i jasno i efikasno prenijeli svoje ideje i zahtjeve prema vlastima. Učesnici su predstavili kojim će se pitanjima i na koji način baviti njihove društvene kampanje koristeći postojeće mehanizme učešća građana u donošenju prijedloga.

 „U sedam lokalnih zajednica smo obavili 160 susreta, te smo u saradnji sa organizacijama civilnog društva identificirali ključne oblasti za unapređenje života ljudi u tim lokalnim zajednicama. Današnjim događajem simbolično obilježavamo zvanični početak rada na unapređenju ovih oblasti. Nadalje, upravo su u toku susreti u dodatnih sedam lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, a do sada smo razgovarali sa preko 2000 građana koji su identificirali više od 700 problema u svojim lokalnim sredinama”,  rekao je Slaviša Prorok, menadžer PRAGG projekta.

Aktivno učešće građana i građanki, a naročito socijalno isključenih, u zagovaranju i kreiranju javnih politika kroz angažman u organizacijama civilnog društva doprinosi jačanju zajednice. PRAGG će podržati organizacije civilnog društva da kroz učešće u demokratskim procesima predstavljaju glas građana i građanki. Rješavanje problema koje građani i građanke prepoznaju u svojim zajednicama, korak je naprijed za bolji život i pozitivne društvene promjene u Bosni i Hercegovini, zaključak je današnjeg događaja.

PRAGG finansira Vlada Švicarska, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS Swiss Intercooperetion i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.

Izvor: mreza-mira.net