Razvojna agencija RS poziva mala i srednja preduzeća na prijavu za podršku u upravljanju inovacijama

Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru aktivnosti koje realizuje Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS), raspisala je javni poziv za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima u jačanju kapaciteta za upravlјanje inovacijama.

Mogućnost prijave imaju inovativna mala i srednja preduzeća koja su registrovana na teritoriji Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je 4. mart 2021. godine.

Prijave za Javni poziv, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa pratećom dokumentacijom, podnose se isklјučivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za pružanje usluga podrške za jačanje kapaciteta u upravlјanju inovacijama u 2021 godini”.

Uslovi za prijavu
Obrazac za prijavu

ba.ekapija.com