Prva UNFCCC Lokalna konferencije mladih za klimatske akcije u Bosni i Hercegovini

UVOD

Još od svog djetinjstva gajim istinsku ljubav i poštovanje prema prirodi. Kroz svoj dosadašnji put sam zapravo i imala priliku da učim više o unutrašnjoj povezanosti prirodnog svijeta i mnogim procesima koje mi nekad ne možemo da uočimo zbog veoma brzog načina života.

Zahvaljujući studentskoj razmjeni koju sam imala u Austriji, ali i mom istraživačkom angažmanu u Centru za klimu, pokrenutog od strane Međunarodne federacije društava crvenog križa/polumjeseca (IFRC), sam imala uvid u okolišne i klimatske strategije Nacionalnih društava Crvenog križa/polumjeseca na području Evrope i Centralne Azije. Samim tim, učestvovala sam u izradi Vodiča za klimatske akcije kojeg koriste Nacionalna društva Crvenog križa/polumjeseca sa područja Evrope i Centralne Azije. S obzirom da me je moj angažman doveo do učešća u istraživačkom i analitičkom pristupu prema ovim strategijama, bila sam pozitivno iznenađena učešćem i ulogom mladih iz različitih zemalja unutar klimatskih akcija.

Istraživanje i analiza klimatskih inicijativa, ali i projekata koje rade mladi širom svijeta, me je motivisalo za implementaciju prve Lokalne konferencije mladih za klimatske akcije (LCOY) u Bosni i Hercegovini, organizovana pod pokroviteljstvom YOUNGO-aoficijelne grane mladih UNFCCC-a.

ŠTA JE LCOY?

Lokalna konferencija mladih za klimatske akcije (eng. Local Conference of Youth for Climate Action – LCOY) je događaj pod okriljem YOUNGO-a, zvanične omladinske jedinice Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC).

Cilj eventa je pružiti prostor mladima za osnaživanje klimatskih akcija u lokalnim zajednicama i kreiranje jedinstvene strategije mladih na državnom nivou – koja se predstavlja na najvećim multilateralnim pregovorima za klimatske promjene i akcije – Konferenciji partija (eng. Conference of Parties – COP). LCOY također predstavlja državnu verziju međunarodne Konferencije mladih (eng. Conferenc of Youth – COY), koja se održava neposredno prije Konferencije partija (COP), godišnje UN-ove konferencije o klimatskim promjenama.

Na LCOY-ima, mladi učestvuju kao dio državnih i regionalnih pokreta/organizacija/inicijativa. Fokus je na klimatskim temama koje su ključne za državni kontekst, ali se ujedno učestvuje u dijalozima i diskusijama, ali i razvijanju klimatskih inicijativa, koje se predstavljaju na globalnoj Konferenciji mladih (COY) ,a zatim na klimatskim pregovorima – Konferenciji partija (COP).

Akcenat je na aktivnom učešću mladih u klimatskim akcijama, ali i osnaživanju mladih da učestvuju u održivim klimatskim akcijama na lokalnom, državnom i regionalnom nivou – gradeći mrežu aktivnih lidera i liderki unutar klimatskih politika, kao i izgradnja kapaciteta.

LCOY U BOSNI I HERCEGOVINI

Istinski sam željela da ovakav projekat predstavim i organizujem za mlade u Bosni i Hercegovini, te sam se prošle godine (2023.) zajedno sa Društvom Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine kao krovnom organizacijom, a Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine u ulozi organizatora prijavili za organizaciju prvog LCOY-a u Bosni i Hercegovini, i naša prijava je uspjela. Stoga smo dobili službeno akreditacijsko pismo od UNFCCC-ove grane mladih, a ja sam postala koordinatorica konferencije i kontakt osoba za Bosnu i Hercegovinu. 

Ovo je prva oficijelna UNFCCC Konferencija mladih za klimatske akcije u Bosni i Hercegovini, a druga u regiji Zapadnog Balkana. Službeno smo podržani od strane Ureda Evropske unije u BiH i UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Prije samog planiranja agende i tema koje želimo obraditi, organizacijski tim i ja smo odlučili smo uraditi istraživanje kako bismo mapirali percepciju i svijesti mladih vezano za klimatske promjeneakcije, ali i okolišne politike.

Kao mladoj istraživačici, približavanje pojma klimatskih promjena i krize mladima, ali i razumijevanje ovog pojma, kroz prošlost, sadašnjost i budućnost, je bio najrelevantnija motivacija za organizaciju konferencije.

S obzirom da je moja akademska pozadina iz društvenih nauka, bilo mi je potrebno mnogo vremena da zapravo sinhroniziram svoje znanje koje koristi pojmove i fenomene iz društvenih i prirodnih nauka.

Naše istraživanje je predstavljalo srž strategije mladih u BiH, jer nam je primarni cilj bio da strategija bude zasnovana na podacima prikupljenim od mladih učesnika (od 15 do 35 godina), a metodologija se zasnivala na analizi kvantitativnih (anketa) i kvalitativnih podataka (diskusije, dijalozi i razmjena mišljenja). Prikupljeni su podaci od 400 mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine, zajedno s njihovim perspektivama o klimatskim promjenama, akcijama i politikama – od globalnog nivoa do konteksta Bosne i Hercegovine.

Kada smo dobili rezultate, bili smo pozitivno iznenađeni, jer smo krenuli s istraživanjem kako bismo mogli kreirati agendu konferencije koja je relevatna za kontekst Bosne i Hercegovine, uključujući segmente klimatskih promjena i zaštite okoliša. Kroz svoj međunarodni, ali i lokalni angažman i rad, imala sam priliku prisustvovati razgovorima čija je tematika bila podizanje svijesti kod mladih. Kroz naše istraživanje, zapravo smo otkrili da su mladi veoma svjesni i zabrinuti za svoju budućnosti.

Rezultati ankete su nam otkrili da 96% mladih ljudi smatra da klimatske promjene utiču na područje Bosne i Hercegovine, dok je 88% mladih zabrinuto za uticaj klimatskih promjena na našu budućnost – svijest o klimatskih promjenama postoji!  Nadalje, 80% mladih ljudi nije upoznato s postojećim politikama ili strategijama vezanim za klimatske akcije na nivou Bosne i Hercegovine – što nam zapravo pokazuje da se svijest većinom svodi na globalna dešavanja i fenomene, dok je lokalni kontekst poprilično nepoznat.  

Nadalje, 73% mladih ljudi smatra da nemaju adekvatnu podršku i prostor za provođenjem klimatskih akcija u svojim lokalnim zajednicama.  Pored jasno definisanih problematika, mladi ljudi su nam ponudili svoja rješenja, ali i perspektivu vezanu za prioritetne aspekte klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini. 74% ispitanika i ispitanica je predložilo edukaciju i podizanje svijesti kao primarnu mjeru za borbu protiv posljedica klimatskih promjenaInicijative i projekti od strane mladih ljudi za poboljšanje lokalnih zajednica je također opcija koju je podržao veliki broj mladih ljudi, 57%.

Prioritetne teme koje su prepoznali mladi ljudi, a koje su obrađene na konferenciji su bazirane na povratnim informacijama iz ankete, i pokrivaju oblasti uvoda u klimatske promjene, javnog zdravlja, prirodnih katastrofa, klimatskih akcija, uloge medija (ekološka i krizna komunikacija), aktivizam i istraživanje, učešće mladih u kreiranju održivih politika i izgradnja mira kroz klimatske akcije.

Tokom konferencije imali smo priliku čuti mišljenja mladih ljudi i probleme s kojima se suočavaju u svojim lokalnim zajednicama. Za mene je ovo bio jedan nevjerovatno inspirativan prostor za razumijevanje lokalnih zajednica i aktivno učenje o uspjesima i poteškoćama s kojima se mladi suočavaju u svojim zajednicama.

Kroz svoj dosadašnji rad i učešće na međunarodnim konferencijama sam imala priliku razgovarati s mladima iz različitih dijelova svijeta i kultura –  i  svaki put se iznenadim jer razgovaramo o sličnim izazovima i poteškoćama – određen dio poteškoća s kojima se mladi susreću unutar klimatskog angažmana i aktivizma na cijelom svijetu se može smatrati univerzalnim, a svakako su oblikovani različitim geografskim, kulturnim, klimatskim, političkim, ekonomskim i društvenim kontekstima. Sve što sam prethodno naučila kroz svoj rad sam željela prenijeti u Bosnu i Hercegovinu, te motivisati mlade da razmišljaju proaktivno i održivo

Analizom podataka iz našeg istraživanja, povratnih informacija od mladih kroz razgovore na konferenciji, ali i poznavanjem konteksta Bosne i Hercegovine, formulisane su preporuke mladih za BiH Delegaciju na COP28 – koje sam predstavljala na Konferenciji partija u Dubaiju (COP28).

Prvi put, glasovi mladih u Bosni i Hercegovini bili su predstavljeni na najvažnijim klimatskim pregovorima na svijetu (COP28), a ovo su neki od ključnih podataka o prvoj LCOY u Bosni i Hercegovini:

  • 6 mjeseci posvećenosti i odlučnosti
  • 400 mladih je s nama podijelilo svoje mišljenje u istraživanju
  • 70 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine je učestvovalo na konferenciji
  • 25 različitih lokalnih zajednica
  • 2 dana proaktivnog učenja, diskusija i učešća

Naš prvi LCOY je bio posvećen podizanju svijesti i obrazovanju o uticaju klimatskih promjena na sve sfere društva, kao i ekološkoj svijesti. Mladi su s nama podijelili nevjerovatne uvide i iskustva iz svojih lokalnih zajednica, kao i sve veću brigu za okoliš i zdravlje – a njihove brige i poruke su bile predstavljene na COP28, u Dubaiju.

Kao mladoj osobi koja svoj put vidi u održivom razvoju, organizacija ove konferencije je bila proces transformacije, kako privatno, tako i profesionalno. Put jedne mlade osobe kroz ‘svijet odraslih’ je veoma kompleksan, pogotovo uzimajući u obzir percepciju koju mnogi imaju o mladima – a to je manjak kredibilnosti i prepoznatljivosti. Sa ovom konferencijom, željela sam zapravo dokazati da je mladim ljudima stalo do održivog poboljšanja zajednica, ali i klimatskih akcija unutar Bosne i Hercegovine.

Klimatska kriza nam je zajednička prijetnja, i istinski se nadam da smo kroz prvu UNFCCC konferenciju za mlade u Bosni i Hercegovini uspjeli osnažiti val održivih promjena. Radujem se svim budućim aktivnostima s mladim ljudima, jer kroz slušanje njihovih iskustava i pogleda na klimatske akcije u Bosni i Hercegovini – istinski se osjećam optimistično za budućnost Bosne i Hercegovine, ali i planete Zemlje.

Izvor: rolify.com