Projekat “GeoKutak” JU Gimnazija “Jovan Dučić” Doboj

Učenici JU Gimnazija “Jovan Dučić” Doboj opremili su kabinet grografije novim kartama i svijetlećim globusom kako bi stvorili povoljne uslove za interaktivnu nastavu.

Iako nam 21. vijek donosi digitalizaciju u svakom polju pa tako i u nastavi, ponekad se ipak bolje pokažu stare metode koje se koriste u nastavnom procesu, jer uz pomoć njih učenici lakše savladaju gradivo. Kada je riječ o predmetu geografija, sve manje se proizvode Geografske karte, jer se u velikom obimu zamjenjuju digitalnim. Ovo najviše pogađa učenike jer gradivo ne mogu savladati na pravi način.

Upravo iz tog razloga učenici JU Gimnazija “Jovan Dučić” Doboj potrudili su se da kabinet geografije opreme novim kartama i globusom.

Izvor: lonac.pro