Program podrške za mladima – Fond za mlade

Fond za mlade usmjeren je na podršku realizaciji inicijativa mladih koje imaju za cilj podstaknuti mlade da učestvuju u aktivnostima i kreiranju sadržaja za dobrobit zajednice i unaprjeđenje položaja mladih u tuzlanskoj zajednici. Podrška iz ovog fonda realizuju se u okviru Programa za mlade po modelu “Omladinska banka” što znači da odluku o distribuciji sredstava, praćenje realizacije ideja i podršku mladima u realizaciji iz ovog fonda donose također mladi ljudi. Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade. U toku godine budu otvorena dva javna poziva (proljeće i jesen) na koji mogu aplicirati omladinske organizacije i neformalne grupe mladih ljudi sa područja Tuzlanskog kantona. 

Javni poziv

PROGRAM PODRŠKE MLADIMA – Fond za mlade

Ko može aplicirati?

  • Registrovana udruženja mladih sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Zakon o mladima FBIH, stav 2);
  • Neformalne grupe mladih od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Stav 1)

Rok za prijavu

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 25. januara do 28. februara 2023. godine.

Izvor: fondacijatz.org