Prijavi se za volontiranje u Italiji

Organizacija YouNet APS poziva sve zainteresovane da se prijave za jednogodišnje volontiranje u Italiji koje će početi u julu i oktobru 2023. godine.

OBLAST:

Više oblasti

OPIS

Volonteri će biti uključeni u multietničko i stimulativno okruženje Bolonje tako da mogu djelovati protagonistički i na taj način maksimalno iskoristiti jedinstvenu priliku koju nudi ESC (European Solidarity Corps). Bliski kontakt sa lokalnom zajednicom i njihovo aktivno učešće u volonterskim, informativnim i formativnim aktivnostima uveliko će poboljšati sve veće mogućnosti za volontere. Volonteri će biti uključeni u evropsko okruženje sa drugim mladim ljudima i imati priliku da saznaju o evropskim institucijama i programima, posebno u vezi sa politikama i mogućnostima za mlade.

Aktivnosti u kojima će volonteri učestvovati su: podrška radionicama i treninzima trenera, upravljanje društvenim mrežama, kreiranje sadržaja na društvenim mrežama, organizacija i učešće na lokalnim aktivnostima, te razne druge aktivnosti.

Projekti ESC (European Solidarity Corps) čiji je ovo dio pokrivaju troškove putovanja, hrane, smještaja i aktivnosti mentorstva. Svaki volonter, također, dobija mjesečnu finansijsku podršku koja se mijenja u zavisnosti od zemlje destinacije. Obezbijeđeno je i zdravstveno osiguranje za volontere.

USLOVI

Kako bi se prijavila ili prijavio potrebno je da:

  • imaš između 18 i 30 godina;
  • imaš proaktivan i kreativan stav, organizacione sposobnosti i pristup rješavanju problema;
  • posjeduješ dobre komunikacijske vještine i volju da se pridružiš veoma dinamičnom okruženju.

NAČIN PRIJAVE

Kako bi se prijavila ili prijavio potrebno je poslati CV i aplikacionu formu koja se može naći na sajtu YouNet.

Rok za prijave 30.04.2023. ⏳ , a više informacija možeš pročitati na stranici YouNet. 

Sretno! 🍀

Izvor: lonac.pro